Enkel voor de leerlingen die een officiële brief ontvangen hebben van Defensie!

De leerlingen en hun families worden tussen 7u en 8u onthaald tijdens de inlijving op vrijdag 17 augustus.

In de voormiddag zal de leerling een aantal administratieve formaliteiten vervullen voor de indiensttreding. De bezoekers kunnen in de voormiddag de Campus Saffraanberg en haar faciliteiten bezoeken en krijgen een informatiebriefing over de opleiding en de tijd op de campus. Na de maaltijd start het lesprogramma voor de nieuwe kandidaten, terwijl het bezoek de campus terug verlaat.

Je zal deze eerste dag een reeks documenten moeten voorleggen. Deze staan opgelijst in de FAQ. In deze FAQ staat eveneens alle belangrijke informatie genoteerd die je moet weten voor je de school binnenstapt.

Op vrijdagavond gaan jullie in weekend, maar let op dat je de week nadien voldoende kledij bij hebt!

Andere vragen over de inlijving?