Enkel voor de kandidaten die een officiële brief ontvangen hebben van Defensie!

Deze kandidaten en hun families worden tussen 7u en 8u onthaald tijdens de inlijving op dinsdag 17 september. Word je als Franstalige ingelijfd, dan is je eerste dag op maandag 16 september.

In de voormiddag zal de kandidaat een aantal administratieve formaliteiten vervullen voor de indiensttreding. De bezoekers kunnen in de voormiddag de Campus Saffraanberg en haar faciliteiten bezoeken en krijgen een informatiebriefing over de opleiding en de tijd op de campus. Na de maaltijd start het lesprogramma voor de nieuwe kandidaten, terwijl het bezoek de Campus terug verlaat.

Je zal deze eerste dag een reeks documenten moeten voorleggen. Deze staan opgelijst in de FAQ. In deze FAQ staat eveneens alle belangrijke informatie genoteerd die je moet weten voor je de school binnenstapt.

Voorzie zeker voldoende kleding, aangezien je meteen een volle week op de campus zal verblijven!

Andere vragen over de inlijving?