Heraldiek van het kenteken

In het hart een klimmende leeuw naar rechts van goud, getongd en geklauwd in sabel.

De vier symbolen in goud die de componenten van Defensie voorstellen, een blank zwaard voor de Landcomponent, een half anker (rechts) voor de Marine en een vleugel (links) voor de Luchtcomponent en een slang gedraaid rond het blad voor de Medische component. Het geheel gedragen door een zilveren ring, symbool voor de onderofficieren, gelauwerd langs links en met een vruchtdragende eikenkrans langs rechts.

Op het hoofdpunt de Belgische Koningskroon rustend op een schild van keel (rood) symbool voor moed en opoffering.

Een spreuk: “Discimus ad serviendum” in sabel op een koord van zilver (Wij leren om te dienen).

Heraldique_NL-800

*Om de beschrijving te begrijpen, moet men zich denkbeeldig achter het wapenschild plaatsen. De uitleg wordt dus als het ware gegeven door de drager van het schild.