Historiek KSOO

Heraldique_KSOO-ERSODE CAMPUS SAFFRAANBERG, waarvan de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) deel uitmaakt, is gelegen nabij de prachtige stad Sint-Truiden. Voorheen werden er voornamelijk beroepsonderofficieren-technici van Defensie opgeleid, maar sedert september 2007 werd het vormingsaanbod uitgebreid met zowel technische als niet-technische richtingen voor Nederlandstalige en Franstalige jongens en meisjes. De onderofficierenscholen van Zedelgem en Dinant hielden op te bestaan. Deze leerlingen werden, samen met de militaire basisopleiding geïntegreerd in de Koninklijke School voor Onderofficieren. Na het beëindigen van hun volledige vorming zullen ze als militair personeel tewerkgesteld worden binnen Defensie.

Het Departement Schoolse Vorming (DSV) verschaft technische en niet technische schoolse vormingen. Vanaf 2011 wordt hier, nadat de kandidaten in burgermidden hun diploma secundair onderwijs behaalden, hoofdzakelijk een aanvullende vorming aangeboden, resulterend in een bijkomend getuigschrift.

Mogelijke studierichtingen in de technische richting zijn: vliegtuigtechnieken, elektromechanica, militaire bewapeningstechnieken, elektronica hoog-frequenttechnieken, elektronica optronica en elktronica ICT. In de niet-technische richting kunnen onder andere volgende specialisaties worden aangevat: sociale en militaire wetenschappen, weerkunde en luchtoperaties. De Voorbereidende Divisie op de Koninklijke Militaire School (VDKMS) behorende tot het Departement Schoolse Vorming, stoomt de kandidaat Koninklijke Militaire School (KMS) klaar om hem/haar in de beste voorwaarden te laten deelnemen aan het toelatingsexamen en met vrucht te laten slagen in de universitaire studies aan de KMS. Ook een talencentrum maakt deel uit van dit departement.

Het Departement Militaire Vorming (DMV) verzorgt voor al deze leerlingen de militaire vorming, alsook voor de kandidaten niveau 2 niet-technisch. Dit departement verzorgt tevens de militaire basisvorming voor de officieren bijzondere werving, zowel de generalisten als de specialisten (apotheker, ingenieur, jurist, communicatiewetenschapper, … ).

Het Departement Voortgezette Vorming (DVV) biedt aan alle onder-officieren van Defensie verscheidene voortgezette vormingen aan.

De Campus Saffraanberg herbergt tevens het Competentiecentrum Steun Departement Techniek Air (CC SP Dept Tech Air), dat verantwoordelijk is voor de organisatie en het verstrekken van professionele opleidingen van hoofdzakelijk technische aard in het domein van het vliegend materieel van Defensie.

Gezien het belang van hun opdracht, besteden de scholen en alle ondersteunende diensten van de Campus Saffraanberg veel aandacht aan de kwaliteit van de vormingen en de tevredenheid van alle betrokkenen. Ze houden daarom vast aan moderne en duurzame managementprincipes en aan hun visie en waarden: uitblinken in het vormen van “bekwame medewerkers van Defensie” met speciale aandacht voor respect, kwaliteitszorg, bekwaamheid en betrokkenheid.