Lessentabel voor de technici

Gegeven op de campus tijdens de algemene technische opleiding (voorafgaand aan de professionele vorming).

Vliegtuigmechanica (BHK = AT24X)

 • Engels
 • Lichamelijke opvoeding
 • Technische vakken PART 66 *
  • Physics
  • Electrical fundamentals
  • Materials & Hardware
  • Maintenance Practices
  • Basic aerodynamics
  • Turbine aeroplane systems
  • Gas Turbine Engine

Vliegtuigelektronica (BHK = AT22X)

 • Engels
 • Lichamelijke opvoeding
 • Technische vakken PART 66 *
  • Physics
  • Electrical fundamentals
  • Electronical fundamentals
  • Digital Techniques/Electronic Instrument Systems
  • Maintenance Practices
  • Basic aerodynamics
  • Aeroplane electronical systems

Vliegtuigbewapening (BHK = AT23X)

 • Engels
 • Lichamelijke opvoeding
 • Technische vakken PART 66 *
  • Physics
  • Electrical fundamentals
  • Electronical fundamentals
  • Digital Techniques/Electronic Instrument Systems
  • Materials & Hardware
  • Maintenance Practices
  • Basic aerodynamics
  • Turbine aeroplane systems
 • Optronica
 • Bewapening

BHK = Beroep-HoofdKwalificatie (deze code is het beroep)

* EASA PART 66: de opleiding vliegtuigtechnieken werd gedeeltelijk opgelijnd met de Europese Regelgeving EASA (European Aviation Safety Agency) m.b.t. de luchtwaardigheid van de vliegtuigen.


Scheepstechniek (BHK = NT21X)

 • Engels
 • Lichamelijke opvoeding
 • Elektrotechnieken
 • Labo elektrotechnieken
 • Toegepaste mechanica
 • Praktijk mechanica
 • Materialenleer
 • Hydropneumatica
 • Meet- en besturingstechnieken
 • Koeltechnieken
 • Motoren

3 weken bij de Marinecomponent


Scheepselektronica (BHK = NT22X)

 • Engels
 • Lichamelijke opvoeding
 • Basiselektronica en hoogfrequentietechnieken
 • Labo basiselektronica en HF-technieken
 • Digitale technieken
 • Praktijk elektronica

3 weken bij de Marinecomponent


Bewapening en Optiek (1) (BHK = GT22W)

 • Engels
 • Lichamelijke opvoeding
 • Elektriciteit
 • Labo elektriciteit
 • Basismechanica
 • Praktijk mechanica
 • Materialenleer
 • Hydropneumatica
 • Optronica
 • Ballistiek

Elektromechanica (1) BHK = GT23S et GT23V

 • Engels
 • Lichamelijke opvoeding
 • Elektriciteit
 • Labo elektriciteit
 • Basismechanica
 • Praktijk mechanica
 • Hydropneumatica
 • Motoren

Elektronica HF (Hoogfrequent) en Optronica BHK = GT220

 • Engels
 • Lichamelijke opvoeding
 • Basiselektronica en hoogfrequentietechnieken
 • Labo basiselektronica en HF-technieken
 • Digitale technieken
 • Praktijk elektronica
 • Optronica
 • 3 maal 1 week (observatiestage) bij de Landcomponent

BHK = Beroep-HoofdKwalificatie (deze code is het beroep)
(1) Algemene Technische Opleiding (ATO) van ongeveer 400 uren. Inlijving in november. Eerst volgt een militaire basisopleiding. ATO van februari tot juli.