Mission Statement

ONZE VISIE
Competente medewerkers vormen om Defensie in staat te stellen haar opdrachten uit te voeren.

WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn “Het huis van Vertrouwen” van de onderofficieren van Defensie en willen als referentie erkend worden in de door ons verstrekte opleidingen. Daartoe beschikken het commando en zijn staf over drie vormingsdepartementen en één steundepartement.

 1. Het Departement Militaire Vorming zorgt voor de militaire basisvorming van de:
  • kandidaat onderofficieren van de normale en bijzondere werving;
  • kandidaat onderofficieren van de sociale promoties;
  • kandidaat officieren van de bijzondere werving en sociale promotie.
 2. Het Departement Schoolse Vorming herbergt:
  • de ATO (Algemeen Technische Opleiding) die de algemene vorming verzorgt van de kandidaat onderofficier technicus;
  • de VDKMS (Voorbereidende Divisie tot de Koninklijke Militaire School) die de schoolse opleiding verzorgt voor de kandidaten KMS;
  • het BDLC (Belgian Defence Language Center) belast met de vorming operationeel Engels en de beide landstalen.
 3. Het Departement Voortgezette Vorming verstrekt de:
  • algemene voortgezette vorming van de keur- en hoofdonderofficieren van Defensie;
  • verschillende vormingsniveaus van de instructeurs bij Defensie.
 4. Het Departement Steun staat ten dienste van de drie vormingsdepartementen en levert de real life support in coördinatie met de territoriale diensten van Defensie.

Op campusniveau werkt de KSOO heel nauw samen met het Competentiecentrum Steun Departement Techniek Air.

WIJ WILLEN

 1. Doelgerichte vormingen verstrekken in overeenkomst met de militaire en burgerlijke normen en richtlijnen met als doel de kandidaten en kaderleden voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan en functie.
 2. De selectie, vorming en begeleiding van het vormend kader verzekeren door hen de waarden van onze organisatie te leren.
 3. De meest gunstige omstandigheden creëren voor een efficiënte stimulerende leer- en werkomgeving op onze gastvrije en open campus.
 4. Ons continu verbeteren en aanpassen aan realiteiten en veranderingen door procesgericht te denken volgens het principe “plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen” (Plan-Do-Check-Adjust).
 5. In al onze denkprocessen de diversiteit integreren.
 6. De campus openstellen voor een constructieve samenwerking met de burgerlijke instellingen, alsook met de zusterscholen van MUNSTER (GER) en WEERT (NLD) met wie we dezelfde waarden delen.
 7. Duurzame ontwikkeling in onze projecten en investeringen integreren met respect voor milieuwetgeving en fysieke veiligheid.

ONZE WAARDEN
Wij laten ons leiden door alle waarden die Defensie onderschrijft en hebben speciale aandacht voor verantwoordelijkheidzin, respect, toewijding, competentie, zelfdiscipline en beroepsfierheid. Wij hechten in het bijzonder veel aandacht aan de voorbeeldfunctie die we voorleven voor onze kandidaten, stagiairs en medewerkers.
Onze betrokkenheid komt tot uiting door onze identificatie met de school en het leveren van extra inspanningen om haar doelstellingen te bereiken.

ONZE LEUZE
“DISCIMUS AD SERVIENDUM = WIJ LEREN OM TE DIENEN”

 

Het personeel van de Koninklijke School voor Onderofficieren