Onderofficier aangeworven op diploma (bachelor of gelijkwaardig)

  • Communicatie en informatie/Technicus ICT – Steun ICT (bachelor informatica)
  • Logistiek/Technicus Elektronica (bachelor elektronica)
  • Techniek vliegtuigen/Technicus Elektronica – Elektriciteit HF (bachelor elektronica)
  • Techniek vliegtuigen/Technicus vliegtuigmechanica (bachelor elektromechanica)
  • Controle Command & Communication/Technicus ICT (bachelor informatica)
  • Medisch steunpersoneel (bachelor in de medische elektronica)
  • Verpleegkundige (bachelor hospitaal-verpleegkunde)
  • Dierenartsassistent (bachelor in de agro- en biotechniek – specialiteit dierenzorg)
  • Biomedische laboratoriumtechnologie (bachelor in medische biologie)

Wil je meer weten over een van deze functies? Je kan steeds terecht in een informatiecentrum in je regio. Een uitgebreide uitleg over de toelatingsvoorwaarden, selectieproeven, omschrijving van je toekomstige taken,… kan je ook vinden bij de functiebeschrijvingen [http://www.mil.be/nl/pagina/functiebeschrijvingen] op www.mil.be.