Organisatie

De Campus Saffraanberg telt acht vormingsorganismen met elk een eigen doelpubliek en vorming.

Basis-Technische School:
De kandidaat Onderofficier Technieker (vliegtuigtechnicus, technicus bewapening, technicus voertuigen, weersvoorspeller,…) volgt hier zijn/haar Algemene Technische Opleiding gedurende zijn/haar eerste vormingsjaar. Doelstelling van deze vorming is de kandidaat het basis-technisch niveau bij te brengen dat overeenstemt met de 3de graad TSO.

Basis-Militaire School:
Elke militair dient een militaire basisopleiding te volgen, zowel de kandidaat Officier werving op diploma, de kandidaat Onderofficier Technieker als de kandidaat Onderofficier Niet-Technieker (Manoeuvretroepen, Genie, Artillerie, Logistiek, CIS,…). Deze opleiding volgen zij in deze school.

Voorbereidend jaar KMS:
De kandidaat Officier die gelukt is in het ingangsexamen voor de Koninklijke Militaire School maar zich niet batig heeft kunnen rangschikken, krijgt de kans een voorbereidend jaar te volgen. Hier wordt de kandidaat voorbereid zowel voor het ingangsexamen als voor het eerste jaar KMS.

Taalcentum:
In het taalcentum worden de tweede taal (N & F) en het Engels bijgeschaafd volgens verschillende niveaus (starter, gebruiker , gevorderd).

Technische School AIR:
De kandidaat Onderofficier Technieker van de Luchtcomponent zal, nadat hij de Basis-Technische School heeft doorlopen, tijdens zijn tweede vormingsjaar in deze school zijn gespecialiseerde professionele vorming aanvatten.
De overige vormingsorganismen richten zich tot militairen die al een tijdje in hun eenheid vertoeven:

Voortgezette Vorming:
Hier wordt de, over de verschillende Componenten, gemeenschappelijke vorming gegeven aan kandidaat Keuronderofficieren (treden toe tot de graad van 1ste sergeant-majoor) en de kandidaat Hoofdonderofficieren (treden toe tot de graad van adjudant-chef).

Vorming Onderrichter van Defensie:
Elke militair die onderricht geeft in zijn eenheid of in een school dient gevormd te zijn tot onderrichter van Defensie.

Studeren op afstand:
Militairen die zich voorbereiden op een sociale promotie (bvb.: van soldaat naar gelijkgesteld onderofficier), een overgang ( bvb.:van gelijkgesteld onderofficier naar beroepsonderofficier) of zich willen voorbereiden op een ingangs- of taalexamen, kunnen via dit organisme taal- of wetenschappelijke cursussen volgen op afstand ( digitaal en/of per briefwisseling)

Het geheel van deze vormingsorganismen wordt administratief en logistiek ondersteund door de Staf en Diensten.

organisatie