Voorbereiding voor sociale promotie

Ieder jaar proberen tientallen militairen van categorie te veranderen door te slagen voor de proeven sociale promotie of te slagen voor de ingangsexamens van de KMS (Koninklijke Militaire School). Anderen nemen deel aan de proeven om over te gaan van het aanvullings – naar het beroepskader en nog anderen proberen te slagen voor de taalexamens, ook “tweetaligheidsexamens” genoemd.

De KSOO (Koninklijke School voor Onderofficieren) organiseert schriftelijke cursussen ter voorbereiding op al deze examens.

Er bestaan cursussen per briefwisseling voor de vakken wiskunde, fysica, eerste en tweede landstaal. De cursussen verlopen als volgt:

een of meerdere contactdagen per maand waarop de theorie wordt herzien en verduidelijkt met uitgewerkte oefeningen. De cursisten kunnen tijdens zo’n contactdag ook steeds hun individuele problemen voorleggen aan de leraar.

Tussen twee contactdagen in worden er oefeningen gegeven aan de kandidaten. Deze oefeningen worden terug gestuurd naar de leraar die deze verbetert voor de volgende contactdag.

Het platform “BelAdl” (Belgian Advanced Distributed Learning) laat toe bepaalde cursussen on-line te zetten. Kandidaten die ingeschreven zijn voor een bepaalde cursus zullen deze kunnen raadplegen via elke PC die toegang heeft tot Intranet/Internet. De kandidaten zullen ook de mogelijkheid hebben om oefeningen on-line te maken. Dit hulpmiddel vereenvoudigt de uitwisseling van data.

Als u belangstelling heeft voor één van deze vormingen, neem dan contact op met :

Srt CourCo:
+ KSOO-DSV-COURCO@mil.be
Tel : +32 (0) 2 441 35 08
Tel Mil : 9- 6312-13508

Voorbeelden 2012

Voorbeelden 2013

Voorbeelden 2014