Onze sociale partners

Jaarlijks organiseert de campus enkele publieke activiteiten, waarvan de opbrengst geschonken wordt aan zijn sociale partners:

“Ter Engelen” en “Het Roer”
Ter Engelen staat voor zorg en ondersteuning aan gehandicapten. Zowel zeer jonge kinderen als volwassenen kunnen er terecht. Elke vorm van opvang is optimaal aangepast aan een specifieke behoefte. Het dienstencentrum is een v.z.w. bestaande uit 5 units (Maaseik (3), Bree, en Hasselt) die in autonome gebondenheid werken.

Het Roer, gelegen te Hasselt, is een instelling die opvang biedt aan personen met een verstandelijke handicap. Voor volwassenen is er een dagcentrum en een tehuis waar men “beschermd” kan wonen. Voor de vóór- en naschoolse opvang van kinderen uit het buitengewoon onderwijs is er “Ons Kind”. Ook tijdens de schoolvakantieperiodes wordt er opvang voorzien.

Dienstencentrum “Sint-Gerardus”
Sint-Gerardus staat in voor opvoeding en onderwijs van kleuters en leerlingen met een motorische- of meervoudige handicap. Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar kunnen de kinderen ingeschreven worden in het BKO (Bijzonder Kleuteronderwijs) om een evenwichtige ontwikkeling, rekening houdend met de beperktheden en mogelijkheden van ieder kind,op gang te brengen. In het lager onderwijs kunnen de leerlingen onderwijs volgen tot 14 jaar. Het dienstencentrum is gelegen te Diepenbeek.

Het dagcentrum “Jean Théwis”
De S.A.J.A. (Service d’Acceuil de Jour pour Adultes) “Jean Théwis” is erkend voor de dagopvang van 16 volwassenen met een middelmatige mentale handicap (112A). Veertien onder hen genieten een subsidie van het AWIPH (Waals Agentschap voor de Integratie van Personen met een Handicap).

Het S.A.J.A. “Jean Théwis” is gevestigd in het park van de “Foyers Sainte-Marie” in Geer, in het hart van Haspengouw. De nabijheid van de E40, het gemak van het gebruik van het openbaar vervoer (bus TEC Waremme-Hannuit) en eigen vervoermiddelen bevorderen de toegankelijkheid van het instituut.