Sportieve vorming

In de opleiding wordt een groot belang gehecht aan de sportieve vorming.

Om elke kandidaat op te leiden en het vereiste fysieke niveau te doen behalen staat een ploeg van een veertiental gediplomeerde Physical Training Instructors (PTI) klaar. Deze omringen de kandidaten tijdens de sportsessies (gemiddeld 5 uur / week) en verstrekken gepersonaliseerd advies en steun voor de zwaksten en bieden individuele trainingsprogramma’s aan, noodzakelijk zijn voor de sportieve ontwikkeling.

KSOO beschikt over voldoende en moderne sportinstallaties waaronder:

 • 2 Polyvante sporthallen
 • Gevechtsportzaal met permanente Dojo
 • Zeer complete fitnesszaal
 • Hindernispiste
 • Koordenpiste
 • Atletiekpiste
 • Voetbalveld en basketterrein

De belangrijkste pijlers van de fysieke basisconditie van de militair zijn:

 • het aërobe of het cardiopulmonaire uithoudingsvermogen;
 • het anaërobe of het musculaire uithoudingsvermogen.

De fysieke basisconditie wordt gepeild door middel van de Physical Evaluation Fitness (PhEF).

De PhEF omvatten:

 1. Een anaërobe proef, waarbij het anaërobe vermogen gemeten wordt aan de hand van de Left Side Bridge en Right Side Bridge.
 2. Een aërobe proef, waarbij het aërobe vermogen gemeten wordt aan de hand van een 2400 meter loopproef.

De beoordeling van de fysieke hoedanigheden op het vlak van de fysieke conditie heeft hetzelfde statutair karakter als de beoordeling van de professionele en karakteriële hoedanigheden.

De proeven van fysieke conditie, opgelegd aan de kandidaten, hebben tot doel te controleren dat ze over de minimum fysieke basisconditie beschikken die van elke militair wordt verwacht en dat ze bekwaam zijn te zwemmen.