Statuut en soldij/wedde

Je ontvangt tijdens die periode in de VDKMS een soldij, een eindejaarspremie en vakantiegeld. Bovendien zijn je logement (de VDKMS is een internaat, behalve voor gehuwden en officieel samenwonenden), maaltijden, uniform en alle studiekosten gratis. Je ouders behouden het recht op kinderbijslag.

Militaire kandidaten worden in afgeleide affectatie geplaatst. Er verandert niets aan hun statuut of wedde en het jaar VDKMS telt mee voor bevorderingen.