Taalkundig

Het BDLC (Belgian Defence Language Centre) van de Koninklijke School voor Onderofficieren is een van de twee taalcentra van Defensie en werd opgericht op 1 september 2010. Het andere taalcentrum, het Centrum voor Taalonderwijs, is gesitueerd in de Koninklijke Militaire School te Brussel en deze laatste staat in voor het taalonderricht aan gevorderden en is aldus complementair aan het BDLC.

De hoofdopdracht van het BDLC is het Engels taalonderricht. Hiervoor organiseert het BDLC niveautesten en taalcursussen tot en met het niveau SLP 2 (Standardised Language Profile 2) en dit volgens de NAVO-onderrichting “STANAG 6001” (STANDARDIZATION AGREEMENT Nr 6001).

Bijkomende opdracht is het onderricht in de tweede taal (Nederlands en Frans). Opnieuw organiseert het BDLC niveautesten en taalcursussen tot en met het niveau 2 en dit in overeenstemming met het Europees Referentiekader.

Momenteel worden er geen niveautesten of taalcursussen derde landstaal (Duits) meer georganiseerd.

Alle niveautesten en taalcursussen staan open voor ALLE medewerkers (militairen en burgers) van Defensie. Uitzonderlijk worden ook andere cursisten toegelaten ,bijvoorbeeld militairen van andere NAVO-landen.

Het BDLC ontvangt op jaarbasis meer dan 2.000 personen die ofwel een test ondergaan of een taalcursus volgen.