Toelatingsvoorwaarden

Je moet in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs bij aanvang van de vorming. Je mag de leeftijd van 33 jaar niet bereikt hebben op 31 december van het wervingsjaar en dat geldt zowel voor burgerkandidaten als voor militairen.

Bovendien moet elke kandidaat medische, sportieve en psychotechnische selectieproeven afleggen en moet hij / zij deelnemen aan de academische toelatingsexamens eerste taal, tweede taal en wiskunde voor de KMS.

Kandidaten die niet voor alle proeven slagen of kandidaten die wel slagen maar niet bij de besten zijn om studies aan de Koninklijke Militaire School aan te vangen, kunnen worden toegelaten tot de VDKMS op voorwaarde dat ze de optiekeuze gemaakt hebben om eventueel aan de VDKMS te beginnen.