Wat behelst je vorming als…

… officier werving op diploma.

Met een master of een gelijkwaardig diploma of getuigschrift onder de arm, kan je je opleiding meteen starten als officier generalist (pelotonscommandant, …) of specialist (geneesheer, psycholoog, informaticus, …).

Met een bachelor of een gelijkwaardig diploma of getuigschrift kan je instappen voor de opleiding officier generalist (pelotonscommandant).

Afhankelijk van de functie waarvoor je aangeworven werd bij Defensie, zal je een militaire basisvorming krijgen op de Campus Saffraanberg volgens het lange traject (officier generalist) of het korte traject (officier specialist).

De duur van de militaire vorming binnen onze school wijzigt naargelang je het korte of het lange traject volgt. Voor de officieren “specialisten” duurt de vorming maximum 4 maanden, en maximum 9 maanden voor de officieren “generalisten”.
Aansluitend zal je, volgens de functie, ofwel aan de job beginnen ofwel naar een andere school gaan om je verder te professionaliseren.

Voor meer informatie kan je steeds terecht in het Informatiecentrum van je provincie.