Welke jobs zijn mogelijk met een bachelor?

Defensie opent haar deuren voor geïnteresseerden die al in het bezit zijn van een bachelor diploma.
Er is geen specifieke bachelor noodzakelijk om deze kans te grijpen.
Voor de komende jaren zal deze instroompiste nog aan belangrijkheid winnen!

Voor het wervingsjaar 2017-2018 stelt Defensie de functie officier pelotonscommandant manoeuvre en officier pelotonscommandant paracommando open. Jaarlijks kan deze lijst wijzigen in functie van de behoeftes van Defensie.

Wil je meer weten over deze 2 specifieke functies en de voorwaarden die aan deze werving gekoppeld zijn, dan kan je terecht op volgende informatiepagina’s:

Inschrijven voor dit wervingsjaar is niet meer mogelijk. De nieuwe plaatsen worden in het najaar opengesteld.

Voor meer informatie kan je steeds terecht in het informatiecentrum van je provincie.