Welke opleiding ga je krijgen?

Als kandidaat-onderofficier zal je een technische of niet-technische opleiding volgen. Een volledige vormingscyclus duurt 3 jaar.

Binnen de algemene technische opleiding wordt de aanzienlijke hoeveelheid theoretische leerstof afgewisseld met praktijklessen en de militaire basisopleiding.

De kandidaten technici, aangeworven op diploma (bachelor of gelijkwaardig), worden vrijgesteld van de theoretische vakken en volgen enkel de militaire basisvorming op de Campus Saffraanberg, net zoals de kandidaten niet-technici.

Na de hierboven vermelde vormingen volgt een professionele opleiding waarvan de locaties afhangen van je toekomstige functie of specialiteit.

Op welbepaalde ogenblikken tijdens je loopbaan als onderofficier zal je later nog tenminste tweemaal langskomen op de campus om je verder te vervolmaken.

Voor meer info, contacteer het informatiecentrum van Defensie.