Open Campus Day Koninklijke School voor Onderofficieren

Op 25 maart 2018 heten we je van harte welkom op de Open Campus Day van de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO).

Op de KSOO (Campus Saffraanberg) bieden we verschillende opleidingen aan. Hier krijgen alle onderofficieren een opleiding en bieden technische en niet-technische vormingen aan. Ook de officieren aangeworven op diploma krijgen hier hun basisopleiding.

Tijdens onze Open Campus Day tonen we je het leven zoals het is op onze campus en krijg je de kans om kandidaten vragen te stellen over hoe zij de opleiding ervaren.

Onze specialisten staan klaar om je vragen over de vormingen te beantworden:

  • Militaire basisvorming.
  • Technische en wetenschappelijke vormingen.
  • Voorbereidende vorming op de Koninklijke Militaire School.

Bekijk het militair materieel van de kandidaten zoals nachtzichtapparatuur, bewapening, tenten, … en ontdek de camouflagetechnieken.

Neem plaats in militaire voertuigen, vliegtuigen et helikopters en probeer de vlucht- en schietsimulatoren uit. Onze militairen desmontreren verschillende sportdisciplines en doen hun best op de hindernispiste, tonen de kneepjes van zelfverdediging, …

Alle componenten tekenen present en stellen zich aan jou voor. Verken de mogelijkheden van de Land-, Lucht-,  Marine et Medische Componenten!