Fotogalerij

2018-03-25 OCD

Open Campus Day

2018-03-20 Kaartleesoefening-Exercice lecture de carte

Kaartleesoefening te Borgloon voor de leerlingen van de Voorbereidende Divisie op de Koninklijke Militaire School-Exercice lecture de carte à Borgloon pour les élèves de la Division Préparatoire à l'École Royale Militaire.

                         

2018-02-28 Elsenborn

Het Departement Militaire Vorming in Elsenborn-Le Département Formation Militaire à Elsenborn

2018-02-26 Kaartleesoefening-Exercice lecture de carte

Kaartleesoefening voor de leerlingen van de Voorbereidende Divisie op de Koninklijke Militaire School-Exercice lecture de carte pour les élèves de la Division Préparatoire à l'École Royale Militaire.

2018-02-21 Wisselbeker schermen-Challenge d'escrime

Wisselbeker Commandant KSOO schermen-Challenge Commandant ERSO d'escrime à l'épée

2018-02-06 Erkenning der promoties-Reconnaissance des promotions

Erkenning der promoties op de Grote Markt van Sint-Truiden-Reconnaissance des promotions sur la Grande Place de Saint-Trond

                         

2018-01-31 Examens in Leopoldsburg-Examens à Bourg-Léopold

Examens in Leopoldsburg voor de leerlingen van het Departement Militaire Vorming-Examens à Bourg-Léopold pour les élèves du Département Formation Militaire

2018-01-29 Examens op de Campus-Examens au Campus

Examens voor de leerlingen van het Departement Militaire Vorming-Examens pour les élèves du Département Formation Militaire

2018-01-17 Elsenborn

De leerlingen van het Departement Militaire Vorming op het terrain en bezoek van  luitenant-generaal Jan Hennes, directeur-generaal Human Resources en Vorming-Les élèves du Département Formation Militaire et visite du lieutenant général d’aviation Jan Hennes, directeur général des resources humaines et de la formation 

2018-01-16 Elsenborn

Een dag in Elsenborn, Departement Militaire Vorming-Un jour à Elsenborn, Département Formation Militaire

2018-01-15 Elsenborn

Een dag in Elsenborn voor de leerlingen van het Departement Militaire Vorming-Une journée à Elsenborn pour les élèves du Département Formation Militaire

2017-12-18 Explosive Risk Education

Explosive Risk Education voor de leerlingen van het Departement Militaire Vorming-Explosive Risk Education pour les élèves du Département Formation Militaire.

2017-12-12 Kaartleesoefening-Exercice lecture de carte

Kaartleesoefening voor de leerlingen van de Voorbereidende Divisie op de Koninklijke Militaire School. Exercice lecture de carte pour les élèves de la Division Préparatoire à l'École Royale Militaire.

2017-11-30 Elsenborn

De leerlingen van het Departement Militaire Vorming en het bezoek van Mgr. De Kesel-Les élèves du Département Formation Militaire et la visite de Mgr. De Kesel

2017-11-29 Elsenborn

De leerlingen van het Departement Militaire Vorming in Elsenborn-Les élèves du Département Formation Militaire à Elsenborn

2017-11-14 Teambuilding

Teambuilding voor leerlingen van het Departement Militaire Vorming-Teambuilding pour des élèves du Département Formation Militaire

2017-11-14 Het leven op de campus-La vie au campus

Diverse militaire activiteiten-Activitées militaires divers

2017-10-17 Inlijving-Incorporation

Inlijving Departement Militaire Vorming-Incorporation Département Formation Militaire

2017-10-16 Inlijving-Incorporation

Inlijving Departement Militaire Vorming-Incorporation Département Formation Militaire

2017-09-28 Plechtigheid-Cérémonie

Plechtigheid Koninklijke Vereniging der oud-Troepskinderen, Pupillen, Cadetten en Intermachters van het Leger. Cérémonie Société Royale des Anciens Enfants de Troupe, Pupilles, Cadets et Interforces de l' Armée.

 

2017-09-22 Proclamatie-Proclamation

Proclamatie voor de leerlingen van het Departement Technische Vorming. Proclamation pour les élèves du Département Formation Technique.

2017-09-06 Reactie onder vuur-Réaction au contact

Reactie onder vuur te Brustem voor de 2de jaars van het Departement Technische Vorming. Réaction au contact à Brustem pour la 2e année du Département Formation Technique.

2017-09-05 Schietstand-Stand de tir

Vuren met de FNC voor de leerlingen van het Departement Technische Vorming. Tir FNC pour les élèves du Département Formation Technique.

2017-09-04 Schietstand-Stand de tir

Vuren met de 5.7 voor het 2de jaar van het Departement Technische Vorming. Tir au 5.7 pour la 2e année du Département Formation Technique.

2017-09-01 Uitreiking kenteken-Remise de l'insigne

Uitreiking kenteken voor de leerlingen van de Voorbereidende Divisie op de Koninklijke Militaire School. Remise de l'insigne pour les élèves de  la Division Préparatoire à l'École Royale Militaire .

2017-08-30 Kaartleesoefening-Exercice lecture de carte

Kaartleesoefening voor de leerlingen van de Voorbereidende Divisie op de Koninklijke Militaire School. Exercice lecture de carte pour les élèves de la Division Préparatoire à l'École Royale Militaire.

2017-08-29 Schietstand-Stand de tir

Schietstand te Leopoldsburg voor de leerlingen van het Departement Technische Vorming. Stand de tir à Bourg-Léopold pour les élèves du Département Formation Technique

« 1 of 9 »