De Campus Saffraanberg

Het leven op de Campus

Alle kandidaten worden als gelijke beschouwd.

De vrouwelijke kandidaten volgen het identieke programma als de mannelijke kandidaten.

Onze school heeft een groot ondersteuningsnetwerk, dus als je ergens mee zit op persoonlijk vlak, studeerproblemen, extra sportprogramma’s wenst, … het kader staat paraat om je te helpen.

We verwachten wel, dat als je aan de opleiding start, je de nodige inspanning zult leveren om te slagen!

Normen en waarden

Iedereen is zich bewust dat normen en waarden belangrijk zijn in de samenleving, dus zeker ook bij Defensie.
Het is dan ook evident dat wij hier de nodige aandacht aan besteden, zowel in het dagelijkse leven buiten de Campus, maar ook zeker tijdens de opleiding van onze kandidaten, die zich ontplooien tot toekomstige kaderleden.

Volgende waarden dragen wij hoog in het vaandel, gezien zonder deze een militair geen militair kan zijn.

Verantwoordelijkheidszin

Je handelt naar algemeen geldende (leef)regels en je maakt een realistische inschatting van de gevolgen van de niet-naleving ervan. Je slaagt erin blijk te geven van zelfstandigheid, initiatief en flexibiliteit, zonder je zin voor verantwoordelijkheid of één van de andere waarden in het gedrang te brengen.

Respect
Je behandelt anderen met de nodige eerbied, neemt de welvoeglijkheidsregels in acht en sluit niemand uit. Je hebt ook respect voor het materiaal, je werkomgeving en het milieu. Je bent een teamspeler met veel gezonde samenwerkingsgeest.
Toewijding
Je bent trouw aan de groep waartoe je hoort (Defensie) en je vervult je taken uit eigen beweging met permanente en volledige aandacht tot in de puntjes.
Competentie
Je weet de verworven kennis, vaardigheden en houding zo toe te passen dat dit leidt tot succesvol gedrag in moeilijke situaties.
Zelfdiscipline
Je beheerst jezelf en legt de nodige zelfdiscipline op om de leefregels te volgen teneinde principes en waarden na te leven.

Je integriteit staat buiten kijf.

Beroepsfierheid
Je laat in alle omstandigheden blijken dat je fier bent militair te zijn. Dit uit zich ondermeer in het dragen van een correcte, aangepaste kledij, correct woordgebruik en correct gedrag, en dit onder alle omstandigheden.
Voorbeeldfunctie
Je neemt een houding aan die anderen tot voorbeeld strekt en aanzet tot navolging.

Internaat

De Koninklijke School voor Onderofficieren is een internaat. Alle kandidaten verblijven van maandagmorgen tot vrijdagavond op de Campus.

Gehuwden of wettelijk samenwonenden kunnen de gunst vragen om wel dagelijks huiswaarts te keren na de lessen, om daags nadien voor 7u terug op de Campus toe te komen. Deze uitzondering is niet mogelijk tijdens de Militaire Initiatiefase (MIF) en tijdens kampperiodes.

Maaltijden

Op de Campus Saffraanberg is een restaurant, de mess, voorzien. Hier eten dagelijks de kandidaten en kaderleden, maar ook de bezoekers tijdens evenementen. Voor een democratische prijs schuif je aan het buffet aan.

De school is een internaat, dus elke werkdag staan er drie maaltijden op het menu. Tijdens bepaalde activiteiten zal je maaltijd vervangen worden door een lunchpakket. De keuken maakt meer dan duizend middagmalen op een doorsnee werkdag!
Een uitzondering zijn de leerlingen die les volgen aan de Voorbereidende Divisie op de Koninklijke Militaire School (VDKMS)! Zij krijgen gratis voeding, aangezien zij geen wedde ontvangen.

Sport

Je sportieve prestaties worden getest alvorens je start aan je opleiding, maar ook tijdens je opleiding en gedurende je hele loopbaan zal je aan de sportnormen moeten voldoen.
De toegangsproeven vind je hier, en hiervoor moet je je zelf voorbereiden.

Eenmaal je opleiding start, staat een team van gediplomeerde Physical Training Instructors (PTI) klaar om je verder te ontplooien op sportief vlak. Dit team omringt de kandidaten tijdens de voorziene sportsessies (gemiddeld 5u per week) en geven je persoonlijk advies en trainingsschema’s indien dit nodig zou blijken.

De campus is uitgerust met een hele reeks sportfaciliteiten, zoals 2 polyvalente zalen, een gevechtssportzaal met Dojo, een uitgebreide fitnesszaal, hindernispiste, koordenpiste, tartan- en Finse piste, voetbalveld en basketterrein. Vele van deze faciliteiten zijn na de diensturen ter beschikking van de kandidaten, zodat je kan trainen indien je dit nodig acht.

De Physical Evaluation Fitness (PhEF) legt elke militair jaarlijks af om te testen of je de vereiste fysieke basisconditie hebt:

 • een aërobe proef, gemeten via de Left and Right Side Bridge;
 • een anaërobe proef, gemeten via de 2400 meter loopproef.

Voor de kandidaten is deze test statutair, net zoals de beoordeling van de professionele en karakteriële hoedanigheden. Daarnaast moeten kandidaten aantonen dat ze bekwaam zijn om te zwemmen.

Medische zorgen

Elke militair heeft recht op gratis verzorging.
Voor de actieve militairen betekent deze regelgeving dat zij terecht kunnen bij een aangenomen geneesheer en aangenomen tandarts.

Ben je kandidaat en ben je ziek, dan kan je terecht voor een consultatie bij de medische cel die voorzien is op de Campus Saffraanberg. De richtlijnen over de consultaties staan in het Schoolreglement.

Volgende medische voorzieningen zijn gratis ter beschikking van de kandidaten:

 • arts;
 • tandarts;
 • Remedial Instructor (RI);
 • kinesist.

Sociale bijstand

Je problemen en persoonlijke situatie zijn steeds bespreekbaar.
In eerste instantie heb je je eigen kader bij wie je terecht kan, maar daarnaast heeft de Campus Saffraanberg ook een reeks andere diensten die je kunnen helpen:

 • Andere kaderleden;
 • Vertrouwenspersonen;
 • Sociale assistenten;
 • Vertegenwoordigers van de verschillende religies en moreel consulenten;
 • Pedagogen;
 • Begeleidingspersonen;

We streven ernaar om de leefomgeving zo aangenaam mogelijk te maken, zodat jij je volop kunt richten op je studies en je toekomstige loopbaan.

Ontspanning

Het studeren primeert! Maar je hebt ook nood aan ontspanning.

De Campus Saffraanberg voorziet voor je ontspanning een aantal dingen:

 • Bibliotheek;
 • Computerzaal;
 • Omnisport-, fitness- en schermzaal;
 • Sportvelden;
 • Kantine;
 • Twee TV-zalen;
 • Hobbyclub voor radio-amateurs.
In het voorjaar kan je toelating vragen om na de diensturen een uur buiten de campus te gaan sporten (beperkt tot enkele loopparcours en mits toelating).

Daarnaast organiseert de Campus Saffraanberg ook een reeks andere activiteiten waaraan de kandidaten, voor zover hun programma het toelaat, kunnen deelnemen. Zo staat er op onze kalender de Sponsor Action For Families (SAFF), WK-voetbal-uitzending, voetbalmatches STVV, tweejaarlijkse-taptoe, optredens, …

Defensie rekruteert onderofficieren

Of je nu technisch talent hebt, een passie voor outdoor of gewoon goed bent in het werken met mensen...
Als onderofficier bij Defensie heb je een stabiele job met uitdagingen en doorgroeimogelijkheden.

Defensie rekruteert onderofficieren

Of je nu een technisch talent hebt, een passie voor outdoor hebt of gewoon goed bent in het werken met mensen...
Als onderofficier bij Defensie heb je een stabiele job, met uitdagingen en doorgroeimogelijkheden.

Alle jobs & vacatures