De FAQ

Hier staan de meeste terugkerende vragen. Deze pagina is voortdurend in ontwikkeling, dus aarzel niet om regelmatig de informatie te komen checken.

Werving & Selectie

Voorwaarden

Om te mogen starten aan een van onze opleidingen moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze verschillen naar gelang het soort opleiding dat je wenst te volgen. Hieronder staan ze allemaal voor je opgesomd.

Voorwaarden om te starten aan de Voorbereidende Divisie op de Koninklijke Militaire School (VDKMS)
 • Voor wie: Kandidaten die niet voor alle proeven slagen of kandidaten die wel slagen maar niet bij de besten zijn om studies aan de KMS aan te vangen.
 • Je moet in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs bij aanvang van de vorming.
 • Je mag de leeftijd van 33 jaar niet bereikt hebben op 31 december van het wervingsjaar (zowel voor burgerkandidaten als voor militairen).
 • Elke kandidaat moet medische, sportieve en psychotechnische selectieproeven afleggen en hij/zij moet deelnemen aan de academische toelatingsexamens eerste taal, tweede taal en wiskunde voor de KMS.
 • Je schrijft je gelijktijdig in voor zowel de KMS als voor de VDKMS.
Voorwaarden kandidaat-onderofficier technicus (niet via werving op diploma)

Voorwaarden om je kandidatuur te stellen als onderofficier:

 • Belg of burger in een lidstaat van de Europese Unie
 • Blijk van de onontbeerlijke morele hoedanigheden
 • Bezit het diploma secundair onderwijs (of gelijkaardig)
 • Leeftijdsvoorwaarden zie mil.be/jobs

Je zal getest worden tijdens je sollicitatie en selectie of je de juiste fysieke, intellectuele en morele capaciteiten hebt voor de door jou gekozen functie.

Naast de gewone testen heb je supplementaire testen “Proeven Schoolse Kennis” (PSK). Meer Info over de PSK kan je enkele paragrafen verder vinden.

Je kan enkel postuleren voor vacante plaatsen, check www.mil.be/jobs.

Op de functiefiche van je gekozen vacante plaats kan je ook zien of er bepaalde extra voorwaarden en leeftijdsbeperkingen zijn.

Inschrijven als kandidaat gebeurt via het informatiecentrum in je regio.

Voorwaarden kandidaat-onderofficier niet-technicus (niet via werving op diploma)

Voorwaarden om je kandidatuur te stellen als onderofficier:

 • Belg of burger in een lidstaat van de Europese Unie
 • Blijk van de onontbeerlijke morele hoedanigheden
 • Bezit het diploma secundair onderwijs (of gelijkaardig)
 • De leeftijd van 34 jaar (of 31 voor bepaalde functies) niet bereikt op 31 december van het wervingsjaar

Je zal getest worden tijdens je sollicitatie en selectie of je de juiste fysieke, intellectuele en morele capaciteiten hebt voor de door jou gekozen functie.

Je kan enkel postuleren voor vacante plaatsen, check www.mil.be/jobs.

Op de functiefiche van je gekozen vacante plaats kan je ook zien of er bepaalde extra voorwaarden en leeftijdsbeperkingen zijn.

Inschrijven als kandidaat gebeurt via het informatiecentrum in je regio.

Voorwaarden kandidaat via werving op diploma

Voorwaarden om je kandidatuur te stellen voor de werving op diploma:

 • Belg of burger in een lidstaat van de Europese Unie
 • Blijk van de onontbeerlijke morele hoedanigheden
 • Bezit een bachelor- of masterdiploma (of gelijkaardig)
 • De leeftijd van 34 jaar niet bereikt op 31 december van het wervingsjaar

Je zal getest worden tijdens je sollicitatie en selectie of je de juiste fysieke, intellectuele en morele capaciteiten hebt voor de door jou gekozen functie.

Je kan enkel postuleren voor vacante plaatsen, check  www.mil.be/jobs.

Op de functiefiche van je gekozen vacante plaats kan je ook zien of er bepaalde extra voorwaarden en leeftijdsbeperkingen zijn.

Inschrijven als kandidaat gebeurt via het informatiecentrum in je regio.

Proeven Schoolse Kennis (PSK)

Indien je kandidaat-onderofficier technicus bent, zal je buiten de testen die elke kandidaat moet afleggen ook nog bijkomende “Proeven Schoolse Kennis” dienen af te leggen.

Deze proef omvat het volgend vak:
Rekentechnieken (36 vragen)

De “Proeven Schoolse Kennis” gaan door op zaterdag 25 november 2023, dinsdag 25 juni 2024 en zaterdag 29 juni 2024, georganiseerd op de Campus Saffraanberg te SINT-TRUIDEN. Het plan om de KSOO te bereiken vind je in deze link.

De proef moet je oplossen met een zwarte balpen in een tijdspanne van 1u15, zonder rekenmachine en uiteraard zonder nota’s.
De te kennen leerstof, alsook een hele reeks aan vragen om je kennis aan af te toetsen en bruikbare linken naar websites kan je bekijken via deze link.

Contact : KSOO-PSK-ECA@mil.be

Ik zoek informatie over een bepaalde functie!

Zoek je informatie over een specifieke functie, dan klik je door naar www.mil.be/jobs.

Staat de functie die je wenst er niet tussen? Dan zijn er voor die functie op dit ogenblik geen opengestelde plaatsen. Ga later nog eens terug kijken.

Denk eraan, de mogelijkheid tot inschrijven is enkel mogelijk na het openstellen van de plaatsen (ongeveer eind oktober / begin november) tot aan de afsluitdatum voor de gekozen functie. Deze afsluitdatum staat genoteerd bij de functiefiche op de www.mil.be/jobs.

Hoeveel plaatsen zijn er voor een bepaalde richting of functie?

Het aantal plaatsen binnen een bepaalde richting kan wijzigen in functie van de behoeftes van Defensie. Meermaals per jaar is er een evaluatie om goed te kunnen inspelen op de noden. Enkel het informatiecentrum kan je een antwoord geven over de verschillende functies en opengestelde plaatsen.

Misschien is de functie die jij het eerst op het oog had dit jaar niet opengesteld, maar samen met het informatiecentrum kan je kijken of er nog andere functies binnen jouw interessegebied zijn. Ga zeker eens langs, er zijn immers meer dan honderd verschillende mogelijkheden!

Alle testen, onderzoeken, gesprekken, … zijn achter de rug, wat nu?

Na het afleggen van alle respectieve testen, onderzoeken, gesprekken, in het kader van de selectieprocedure komt een commissie bijeen. Deze commissie beslist wie in welke functie aan de opleiding mag beginnen.

Na de bijeenkomst van deze commissie zal je, indien weerhouden, een oproepingsbrief krijgen. Voor de onderofficieren komt deze commissie normaalgezien eind juli samen.

Inlijving

De eerste dag – Het onthaal

De inlijving is enkel mogelijk NA ontvangst van de officiële brief van Defensie waarin vermeld staat dat je weerhouden bent en je mag starten aan de opleiding in de Campus Saffraanberg.

COVID-19 Regulations for Facility Use
Aanvullende Reglement voor het gebruik van de lokalen

 • Aankomst op de Campus Saffraanberg tussen 7u en 8u
  Indien deze timing voor jou niet mogelijk is, dan kan je de avond voordien, voor 23u, naar de Campus komen.
  Let wel: minimum een week voor de inlijving contact opnemen met de dienst logement via 0498/94.30.28 of via mail op https://sites.google.com/view/serco-saffraanberg/welkom/logement.
 • Iedereen biedt zich ’s morgens aan het onthaal aan de ingang van de Campus, ook als je de avond voordien reeds bent toegekomen.
 • Mannelijke kandidaten: korte, verzorgde haarsnit
  Vrouwelijke kandidaten: zorgvuldig gekamde haren (de rug, schouders en nek zijn vrij, eventueel door het haar op te steken).

Je kan het adres en de reisroutes terugvinden in “plan”.

Extra voor militairen die reeds onder de wapens zijn
 • Aanbieden met marsbevel in tenue 2C
 • Volledige korpsuitrusting binnenbrengen in de OUDE eenheid.
De eerste dag – Het programma
 • Onthaal
 • Toespraak door de Commandant van de Koninklijke School voor Onderofficieren
 • Verkenning van het kwartier
 • Toewijzing van de kamers
 • Middagmaal
 • Begin van de lessen
 • Administratieve formaliteiten
  • Afgeven van indiensttredingdocumenten
  • Tekenen dienstnemingsakte
   NIET voor de kandidaten Voorbereidende Divisie op de Koninklijke Militaire School (VDKMS)
  • Invullen documenten familiale toestand
 • Andere formaliteiten in de eerste periode:
  • In ontvangst nemen van de nodige uitrusting en kledij
  • Nemen van pasfoto’s
Programma voor de eerste week
 • Dag 1: indiensttreding, administratie en start lessen
 • Dag 2 en volgende: Militaire vorming en logistieke formaliteiten
 • Vrijdag omstreeks 16u: vertrek in weekend
 • Maandag de week erop:
  • Tussen 6u en 7u15: terugkeer uit weekend.
  • Indien je zondag al wilt binnenkomen, moet je dit doen voor 23u.

OPMERKING: het afhalen van de militaire kledij is zo snel mogelijk voorzien. Dit kan in de loop van de eerste tot derde week na de inlijving gebeuren in functie van het programma. Voorzie daarom voldoende kledij om deze periode te overbruggen.

Documenten voor te leggen de eerste dag door iedere kandidaat

Elk document is van belang en moet ingevuld afgegeven worden aan de voorziene desks in de Campus Saffraanberg, zonder deze documenten kan je niet in dienst treden. Kijk ook goed het aantal exemplaren na!

 • De oproepingsbrief.
 • Twee kopieën (voor- en achterzijde) van uw identiteitskaart.
 • Drie kopieën van uw “Diploma Secundair Onderwijs”, of een voorlopig bewijs.
 • Drie kopieën van uw behaalde diploma’s na het secundair onderwijs, of een voorlopig bewijs (indien van toepassing).
 • Eén kopij van uw bankkaart (alleen voorzijde).
 • Twee kleefvignetten van de mutualiteit.
 • Bloedgroepkaart (VERPLICHT).
 • Inentingskaart (indien u er één bezit).
 • Militiegetuigschrift (voor niet-Belgische kandidaten).
 • Gezinssamenstelling i.g.v. huwelijk/samenwoonst (wettelijk of feitelijk).
 • Kopie van de loonfiche van de echtgeno(o)t(e) of partner (indien van toepassing).
 • Attest “SCHOOLATTEST – VAKANTIEGELD”. Enkel in te laten vullen (door de onderwijsinstelling) indien u de studies beëindigd of stopgezet heeft in de loop van het jaar van uw indiensttreding (enkel de ingevulde bijlage A is geldig).
 • Inlichtingsfiche kandidaten (bijlage B).
 • Attest betreffende de valorisatie van voorgaande diensten (enkel staatsdiensten – bijlage C). Dit formulier is facultatief.
 • Formulier Schoolse Informatie (bijlage D).
 • Inlichtingensteekkaart weddedossier (bijlage E).
 • Verklaring over het vormen van een feitelijk gezin (bijlage F).
 • “Verklaring betreffende medische toestand” Model BMG 7-1 (bijlage G).
 • “Bijlage aan verklaring betreffende medische toestand” Model BMG 7-2 (bijlage H).

Alle bijlage kan u vinden via deze link.

Indien je reeds bepaalde documenten heeft afgegeven aan de Dienst Onthaal en Oriëntatie (DOO), dan dien je nog steeds de voorziene exemplaren mee te brengen de dag van je inlijving!

Mee te brengen materiaal voor kandidaten-technici en kandidaten-niet-technici

LET OP! Je verblijft meteen een hele week op internaat! Voorzie voldoende kledij!

 • ondergoed voor de gans week;
 • toiletgerief: washandjes, donkere handdoeken, zeep, kam, tandenborstel, tandpasta, scheergerief voor de mannelijke kandidaten (het gebruik van een elektrisch scheerapparaat 220V is toegelaten, maar een klassiek systeem met scheermesjes moet ook meegebracht worden), spiegeltje, nagelborstel, nagelknipper, schaartje, …
 • slaapkledij (pyjama, …);
 • oude tandenborstel, harde en zachte borstel (reinigen en opblinken) en zwarte schoenblink;
 • sportkledij:
  • een paar sportschoenen met witte zool of non marking (indoor) zool;
  • een paar outdoor sportschoenen (joggingschoenen);
  • zwembroek (geen zwemshort) / badpak voor de vrouwelijke kandidaten (geen bikini);
  • sportbeha voor de vrouwelijke kandidaten;
  • zwarte lange loopbroek (tight) + 2 sport T-shirt.
 • schrijfgerief: balpennen van verschillende kleuren, potlood, meetlat, gom, schrijfblok;
 • vijf kleerhangers (met verbindingsstuk voor broek of rok);
 • drie hangsloten type ABUS of YALE (waarvan 1 hangslot met een lange beugel van ± 9 cm *);
 • badslippers;
 • een reistas (geen valies / reiskoffer);
 • twee keukenhanddoeken;
 • linnenzak voor wasgoed;
 • haarelastiekjes in donkere kleur en haarspelden (voor de vrouwelijke kandidaten);
 • zwarte vuilniszak (voldoende om kledij droog te houden);
 • zakgeld (zie volgende paragraaf);
 • steunzolen (indien u die draagt);
 • persoonlijke medicatie mag meegebracht worden;
 • PC LAPTOP (niet verplicht maar wel zeer nuttig).

* in functie van de blok waarin je zal logeren zal je dit slot niet nodig hebben. Echter kunnen we dit niet voordien meedelen.

Mee te brengen materiaal voor leerlingen van de Voorbereidende Divisie op de Koninklijke Militaire School (VDKMS)

LET OP! Je verblijft meteen een hele week op internaat! Voorzie voldoende kledij!

 • ondergoed voor de ganse week
 • toiletgerief: washandjes, donkere handdoeken, zeep, kam, tandenborstel, tandpasta, scheergerief voor de mannelijke kandidaten (het gebruik van een elektrisch scheerapparaat 220V is toegelaten, maar een klassiek systeem met scheermesjes moet ook meegebracht worden), spiegeltje, nagelborstel, nagelknipper, schaartje, …
 • slaapkledij (pyjama, …).
 • oude tandenborstel, harde en zachte borstel (reinigen en opblinken) en zwarte schoenblink.
 • Sportkledij:
  • een paar sportschoenen met witte zool of non marking (indoor) zool;
  • een paar outdoor sportschoenen (joggingschoenen);
  • zwembroek (geen zwemshort) / badpak voor de vrouwelijke kandidaten (geen bikini);
  • sportbeha voor de vrouwelijke kandidaten;
  • zwarte lange loopbroek (tight) + 2 sport T-shirt;
 • schrijfgerief: balpennen van verschillende kleuren, potlood, meetlat, gom, schrijfblok;
 • vijf kleerhangers (met verbindingsstuk voor broek of rok);
 • drie hangsloten type ABUS of YALE (waarvan 1 hangslot met een lange beugel van ± 9 cm *);
 • badslippers;
 • een reistas (geen valies/reiskoffer);
 • twee keukenhanddoeken;
 • linnenzak voor wasgoed;
 • haarelastiekjes in donkere kleur en haarspelden (voor de vrouwelijke kandidaten);
 • zwarte vuilniszak (voldoende om kledij droog te houden);
 • zakgeld (zie volgende paragraaf);
 • steunzolen (indien u die draagt);
 • persoonlijke medicatie mag meegebracht worden;
 • PC LAPTOP.

* in functie van de blok waarin je zal logeren zal je dit slot niet nodig hebben. Echter kunnen we dit niet voordien meedelen.

Shop

Op de Campus Saffraanberg is permanent een kleine shop, waar je vrijblijvend materiaal kan kopen. Deze items kunnen je het leven op de Campus en op terrein aangenamer maken.

Dit materiaal is niet nodig de eerste dag en je zal tijdens de eerste periode geïnformeerd worden naar de mogelijkheden. Je kan na deze presentatie beslissen welke artikelen je wel of niet wenst aan te kopen.

Wedde

Je moet een zichtrekening hebben op je eigen naam. Deze zal gebruikt worden om je wedde op te storten. (conform de wet van 19 december 1980 betreffende de geldelijke rechten van de militairen).

Van zodra je de eerste wedde ontvangt, hebben je ouders geen recht meer op kinderbijslag.

Maaltijden en consumpties in de kantine
 • Per dag zijn er drie maaltijden voorzien, waaraan je verplicht dient deel te nemen.
 • Betaling is enkel mogelijk via bancontact.
 • Na de lessen kan je nog iets drinken in de kantine of iets uit de automaten halen, hier betaal je ook uitsluitend met bancontact.

Ontbijt : € 3,50
4 sneden brood, 2 porties hartig beleg, 2 porties zoet beleg, boter, ontbijtgramen, 1 koude en 1 warme drank volgens aanbod.

Extra : yoghurt : € 0,80

Middagmaal
Er worden 2 volwaardige dagmenu’s aangeboden aan € 6,00. In de periodes met een kleinere deelname (schoolverloven) kan het aanbod beperkt worden.

Soep van de dag : € 0,30

Saladebar klein : € 1,25 – saladebar groot : € 1,75

Avondmaal
Er wordt dagelijks een warme maaltijd aangeboden aan € 4,50. Een broodmaaltijd kost € 3,50.

Extra’s
Extra fruit : € 0,50
Extra dessert : € 0,50

Aangeboden dranken
Gekoeld plat water inbegrepen in de prijs van de maaltijden.
1 koude en 1 warme drank inbegrepen in de prijs van het ontbijt i.f.v. het aanbod .
Koffie en thee inbegrepen in de prijs van alle maaltijden.
Gekoelde frisdranken aan de opgestelde verkoopautomaten tegen de aangeduide prijzen.

Lunchpakket (ontbijt/middag/avond) : € 4,50
8x snedes brood (2 pakken x 4 snedes)
Beleg (zoet/hartig) + boter of margarine
1 x dessert OF fruit
1 x flesje water 0,5 L
1 x draagtas + zakje voor beleg

Nachtrantsoen : € 2,25

Bestellen van broodjes :
na het aanmaken van een login, te bestellen tussen 7u30 en 10u00 via https://sites.google.com/view/serco-saffraanberg/welkom/catering.

Alle menu’s van de dag worden uitgehangen aan de ingang van de Kw mess en zijn te raadplegen op https://sites.google.com/view/serco-saffraanberg/welkom/catering.

Lessentabellen

Lessentabel Air Defence Control & Air Mission Support

Beroep-Hoofdkwalificatie = AC2XX et AS31X

 • Basis Engels
 • Lichamelijke opvoeding
 • Luchtvaart Engels
 • Vluchtmechanica
 • Weerkunde (meteorologie)
 • Navigatie
Lessentabel Junior Meteorologist

Beroep-Hoofdkwalificatie = SU33O

 • Basisengels
 • Lichamelijke opvoeding
 • Luchtvaartengels
 • Wiskunde
 • Fysica
Cursusinhoud Vliegtuigtechnicus

+ Lichamelijke opvoeding

Lessentabel VDKMS - Voorbereiding op de faculteit Polytechniek (POL)
 • Eerste landstaal
 • Tweede landstaal
 • Wiskunde
 • Engels
 • Fysica
 • Scheikunde
 • Actualiteiten
 • Lichamelijke opvoeding
Lessentabel VDKMS - Voorbereiding op de faculteit Militaire en Sociale Wetenschappen (SMW)
 • Eerste landstaal
 • Tweede landstaal
 • Wiskunde
 • Engels
 • Geschiedenis
 • Fysica
 • Actualiteiten
 • Lichamelijke opvoeding
Lessentabel Militaire Initiatiefase (MIF)
 • Reglementen
 • Drill
 • Recht Gewapende Conflicten
 • Militaire veiligheid
 • Welzijn op werk
 • Kaartlezen en marsen
 • Explosive Risk Education
 • Milieu
 • Militaire waarden
 • Organisatie van Defensie
 • Individuele tactiek
 • Chemish, Biologish, Radiologisch en Nucleair
 • Basis van de eerste zorgen
 • Schootsonderricht: FNC (basis en Joint)
 • Lichamelijke opvoeding en sport
 • Close Range technieken (Niveau 1)
 • Leadership
Lessentabel Vorming kader
 • Drill
 • Organisatie van Defensie
 • Kaartlezen
 • Reglementen
 • Militaire veiligheid
 • Leadership
 • Welzijn op werk
 • Schietstandleider
 • Schootsonderricht: 5.7 Joint
 • Junior Instructor
 • Lichamelijke opvoeding en sport
Lessentabel Vorming sectie-kader
 • Burgerzin
 • Humanitair recht
 • Milieu
 • Kaartlezen
 • Reglementen
 • Transmissie
 • Leadership
 • Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair
 • Sectie tactiek
 • Schootsonderrichter
 • Schieten SAT (Small Arms Training)
 • Lichamelijke opvoeding en sport
 • Close Range Technieken (Niveau 2)
 • Search Awareness
 • Granaat
 • Optisch materiaal

Andere

Hoelang duurt mijn opleiding op het Departement Technische Vorming?
Wat zijn de verschillende categorieën bij Defensie?

Binnen Defensie zijn er 3 personeelscategorieën, nl. de soldaten of matrozen (ook wel vrijwilliger genoemd), de onderofficieren en de officieren.

Binnen deze categorieën bestaan er nog niveaus, nl. onderofficier niveau C en niveau B, officier niveau B en niveau A.

De vrijwilligers zijn de uitvoerders, de onderofficieren behoren tot het middenkader en de officieren zijn de managers. Elke categorie is nodig om de opdrachten tot een goed einde te brengen!

De kandidaat-vrijwilliger ontvang vanaf het begin van zijn opleiding een wedde, net als de kandidaat-onderofficier en kandidaat-officier. De uitzondering hierop zijn de leerlingen aan de Voorbereidende Divisie op de Koninklijke Militaire School (VVDKMS), zij ontvangen een soldij. De verschillende netto maandweddes staan hier. (link naar https://www.mil.be/sites/mil.be/files/files_library/py-mind-13208_2017_-_defensie_flyer_loopbaan_lr.pdf )

Je kan pas beginnen in de gekozen categorie en niveau als je een diploma hebt van een bepaald niveau. Met een attest van basisonderwijs kan je starten als soldaat, met een master-diploma kan je meteen doorstromen naar officier niveau A.

Tijdens je loopbaan zal je bevorderen tot een hogere graad. Voor sommige bevorderingen moet je wel cursussen volgen en/of examens afleggen.

Elk jaar stelt Defensie ook een aantal plaatsen open voor sociale promotie en overgang. Neem je hieraan deel, geslaagd en batig gerangschikt, dan kan je opklimmen naar een hoger niveau of hoger categorie.

De vier componenten van Defensie hebben personeel uit de verschillende categorieën.

Wil je meer weten over de verschillende categorieën, de functies binnen elke groep, de verloning, andere voordelen, … dan kan je terecht op www.mil.be/jobs.

Wat is Part 66?

EASA PART 66: de opleiding vliegtuigtechnieken werd gedeeltelijk opgelijnd met de Europese Regelgeving EASA (European Aviation Safety Agency) m.b.t. de luchtwaardigheid van de vliegtuigen.

Sportproeven voor de kandidaten
Kandidaten van het Departement Militaire Vorming
 • Bij aankomst: evaluatie van de algemene conditie met een zwemproef van 100 meter en de PhEF. De PhEF bestaat uit een loopproef van 2400 m en de Side Bridge links en rechts.
 • Op het einde van de Militaire Initiatie Fase (MIF) zijn de kandidaten voorbereid om 5 km onder de 30 min te lopen. De kandidaten para en fuselier worden voorbereid om een loopparcours van 8 Km onder de 40 min af te leggen.
 • Na 6 maanden moet je op je PhEF en op de 100 m zwemproef slagen. Deze eindtests zijn statutair, niet slagen kan het einde van je kandidatuurstelling betekenen!
Leerlingen van de Voorbereidende Divisie op de Koninklijke Militaire School leggen geen statutaire testen af. Om te weten hoe hun conditie vordert, leggen ze per trimester wel een aantal proeven af
 • Einde fase 1: 100 m zwemmen en de PhEF
 • Einde fase 2: 200 m zwemmen, 5 km loopproef
 • Einde fase 3: 300 m zwemmen, krachttesten en 8 km loopproef
 • Einde fase 4: 400 m zwemmen, krachttesten, PhEF en 10 km loopproef
Kandidaten van het Departement Technische Vorming – Algemene Technische Opleiding
 • Bij aankomst: evaluatie van de algemene conditie met een zwemproef van 100 meter en de PhEF.
 • Op het einde van de vorming zijn ze voorbereid om een loopproef van 5 km onder de 30 min af te leggen, 100 m zwemmen en de PhEF. De PhEF en de zwemproef zijn statutair, niet slagen kan het einde van je kandidatuurstelling betekenen!
Voorbereiding op de sportproeven voor de kandidaten

In het lesprogramma worden een aantal uren sport voorzien, zodat je voorbereid bent op de sportproeven en de verschillende evaluaties. Als je problemen hebt met een bepaalde discipline, kan je terecht bij de sportsectie, waar verschillende sportonderrichters (PTI’s) werken. Je dient natuurlijk zelf de nodige inspanningen te leveren, om te slagen op de sportproeven. Alternatieve sportproeven zijn niet toegestaan voor de kandidaten.

Alle Kand krijgen tijdens hun kandidatuur sportlessen volgens de verschillende lesplannen. Het gaat over een progressieve training met 2 grote bedoelingen: het slagen van de PhEF en de ontwikkeling van de fysieke conditie.

 

(Voorbereiding op en afleggen van de) Sportproeven voor kaderleden
 • Na je kandidatuurstelling zal je terechtkomen in een eenheid, en ook daar is de nodige fysieke conditie vereist. Jaarlijks dienen alle militaire hun sporttesten (PhEF) af te leggen en te slagen. Indien er medische problemen zijn, kan de arbeidsgeneesheer alternatieve proeven voorschrijven.
 • De PhEF bestaat uit een loopproef van 2400 m en de Side Bridge links en rechts.
 • In functie van je leeftijd en geslacht heb je een andere tijd om te slagen en het maximum te halen.
 • Je kan kiezen om de test individueel, met een kleine groep, of met heel je departement af te leggen. Regelmatig zijn er testmomenten voorzien op de planning.
 • De voorbereiding op de sportproeven moet je zelf inplannen. De kaderleden van KSOO kunnen terecht bij de sportsectie indien ze moeilijkheden hebben met de voorbereiding van de loopproef of Side Bridge, om zo hun slaagkansen te verhogen.
Ben je militair en heb je administratieve vragen?

Wend je tot de correct dienst binnen de Campus Saffraanberg! Facebook-messenger is niet de juiste werkwijze. Veel informatie en de contactgegevens zijn terug te vinden op sharepoint.

Terugbetaling openbaar vervoer

Er zijn 4 mogelijkheden voor de kandidaten:

 1. GO-pass voor 53 euro ( min 26 jaar)
 2. Rail pass voor de ouder dan 26 voor 83 euro
 3. 10 rittenkaart met een vast traject (prijs is afhankelijk van de afstand uiteraard)
 4. Keycard hier in de streek Sint-Truiden naar Hasselt, Kiewit, Alken, Landen en Neerwinden voor 24 euro

Men moet steeds het goedkoopste systeem kiezen voor de staat.

Wat betreft de bus er is een bus voorzien tussen de kazerne en het station van Sint-Truiden:

 • vrijdag in functie van het programma
 • zondag altijd om 21:30 aan het station van Sint-Truiden
 • maandagmorgen geen bus voorzien aan het station van Sint-Truiden, transport te regelen door de kandidaten zelf.
Drugs en alcohol

Binnen Defensie geldt een nultolerantie voor drugs! Tijdens de selectie zal je gecontroleerd worden. Een positieve test betekent een einde aan de selectieprocedure.

Ook als actieve militair blijft de nultolerantie voor drugs gelden! Overvloedig drankgebruik is eveneens onaanvaardbaar.

Tatoeages, piercings, stretchers, …

Volgende lichaamsaanpassingen stoppen je selectieprocedure:

 • Tatoeages op het hoofd, op de hals of de nek
 • Tatoeages met een extremistische, racistische of oneerbare boodschap
 • Piercings van 3 mm en groter
 • Stretchers van 2mm en groter

Wil je toch je aanpassing laten verwijderen om een toekomst te kunnen opbouwen bij Defensie, raadpleeg eerst een arts om zeker te zijn dat de resterende wonde geen uitsluiting zal geven.

Verlofregeling van kandidaten, leerlingen en stagiaires

Volg je les aan de Koninklijke School voor Onderofficieren, dan heb je ook recht op bepaalde verlofperiodes. Deze zijn meestal korter dan de verlofperiodes in een gewone school.

 • 1 en 2 november 2022

 • 11 november 2022

 • 14 en 15 november 2022

 • 26 december 2022 tot 9 januari 2023

 • Van 20 tot 24 februari 2023

 • Van 10 tot 14 april 2023 (niet voor iedereen)

 • Van 2 tot 5 mei 2023 (niet voor iedereen)

Mutualiteit, medische zorgen en hospitalisatieverzekering

Van zodra je opleiding start, zal je je moeten aansluiten bij een mutualiteit. Aan jou de keuze bij welke je aansluit.

Elke militair heeft recht op gratis medische zorgen. Ben je kandidaat, dan kan je gebruik maken van de medische ondersteuning (arts, tandarts, kine, …) op de Campus. Ben je geen kandidaat meer, dan kan je terecht bij een door Defensie erkende zorgverstrekker (arts, tandarts, kine) in je buurt.

Voor de hospitalisatieverzekering kan elk personeelslid gratis instappen in het contract van Defensie. Tegen een kleine kost kan je dit uitbreiden naar je gezinsleden. (Niet voor VDKMS / VDTech studenten)

Talenkennis

Een onderofficier moet geen kennis hebben van de 2de landstaal, maar indien je je kan uitdrukken zal het je wel helpen in je latere loopbaan.

Binnen Defensie kan je taalcursussen 1ste en 2de landstaal volgen, vooral in het kader van de verschillende overgangen (van vrijwilliger naar onderofficier en van onderofficier naar officier).

Indien een onderofficier of vrijwilliger slaagt voor het examen werkelijke kennis van de tweede taal, dan krijgt hij/zij een extra toelage.

Leerlingen van de Voorbereidende Divisie op de Koninklijke Militaire School krijgen Nederlands en Frans ter voorbereiding op het ingangsexamen van de Koninklijke Militaire School. Daarnaast zijn er uren Engels voorzien in hun lesprogramma.

Al naar gelang hun toekomstige functie volgen de kandidaten van Departement Technische Vorming ook taallessen in hun opleiding.

 • Kandidaten Belgium Militairy Airworthiness Requirements (BMAR) 1ste> jaar: English basic
 • Kandidaten Belgium Militairy Airworthiness Requirements (BMAR) 2de jaar: English Technical
 • Kandidaten-techniekers niet-luchtmacht: English basic
 • Kandidaten Meteo: English basic, English meteo en English communication skills. Zij moeten op het einde van hun cursus slagen in hun SLP 2-test
 • Kandidaten Air Ops en Air Def: English basic, English Aeronautical en English communication skills. Zij moeten op het einde van de cursus slagen in hun SLP 2 test. Daarnaast hebben ze ook aan aantal uren 2de landstaal.
Parking : afzetten of ophalen van de kandidaten

Voor het afzetten of ophalen van de kandidaten vragen wij u om de grote parking bezoekers aan de overkant van de kazerne te gebruiken.

Infocentrum

In het informatiecentrum in jouw buurt kan je terecht met al je vragen.

Defensie rekruteert onderofficieren

Of je nu technisch talent hebt, een passie voor outdoor of gewoon goed bent in het werken met mensen...
Als onderofficier bij Defensie heb je een stabiele job met uitdagingen en doorgroeimogelijkheden.

Defensie rekruteert onderofficieren

Of je nu een technisch talent hebt, een passie voor outdoor hebt of gewoon goed bent in het werken met mensen...
Als onderofficier bij Defensie heb je een stabiele job, met uitdagingen en doorgroeimogelijkheden.

Alle jobs & vacatures