De opleidingen op de Campus Saffraanberg

Wie / Wat / Waar?

Op de Campus Saffraanberg kan je terecht als je wilt starten als onderofficier. Hiervoor moet je minimum een diploma hoger middelbaar onderwijs hebben. Heb je reeds een bachelor- of master-diploma? Dan kan je ook opteren voor bepaalde functies via de werving op diploma. Daarnaast biedt de Campus Saffraanberg een vormingsjaar aan ter voorbereiding van de toelatingsexamens tot de Koninklijke Militaire School. De detailinformatie van de verschillende opleidingen staat hieronder per thema.

Heb je je diploma hoger middelbaar, dan kan je opteren voor de technische of niet-technische opleiding.

Heb je een bachelor- of master-diploma, dan kan je kiezen voor de gewone inlijving of voor een werving op diploma.

Wil je weten welke functies mogelijk zijn na deze opleidingen, check dan www.mil.be. Meer informatie over de voorwaarden vind je in onze FAQ.
Je kandidatuurstelling als onderofficier, of een vormingscyclus, duurt 3 jaar. Deze vormingscyclus begint op de Campus Saffraanberg, gevolgd door een specialisatiefase in een van de daarvoor voorziene scholen (indien van toepassing) om af te sluiten met “on the job” training in de eenheid.

Je opleiding succesvol afronden in de Campus Saffraanberg betekent dat je slaagt op 4 verschillende criteria: academisch, militair, sportief en karakterieel. Regelmatig zal je getest worden of je voldoet aan de vereiste normen.

Zegt de categorie vrijwilliger je meer, of wil je aan de Koninklijke Militaire School studeren, dan kan je je zoektocht beter verder zetten op www.mil.be.

Aan het begin van de zomer, indien je kandidatuurstelling nog altijd lopende is, zal je uitgenodigd worden voor de proeven schoolse kennis (PSK) om zo je basiskennis te testen alvorens de opleiding te mogen starten. Zorg dat je voorbereid bent door de Info hier te lezen!

Tijdens je technische opleiding krijg je vakken die gericht zijn op jouw specialisatie. Je krijgt een aanzienlijke hoeveelheid theoretische leerstof, die vanaf de basis wordt opgebouwd. Gedurende de opleiding schakel je stap per stap meer om naar praktijklessen. Naast de technische opleiding krijg je ook de nodige militaire vaardigheden aangeleerd.

Ben je aangeworven met een specifiek diploma, dan is het mogelijk dat je voor een deel van de opleiding vrijstelling krijgt zodat je opleiding beperkt wordt tot enkel het militaire gedeelte. Dit zou tevens betekenen dat je opleiding pas start in oktober. Vraag dit zeker na in het informatiecentrum!
De jaarplanning
 • Start van de opleiding: midden augustus
 • Militaire initatiefase (2 à 3 weken)
 • Start technische opleiding: begin september
  • Op regelmatige tijdstippen worden de technische lessen afgewisseld met militaire vakken die in de militaire initiatiefase voorzien zijn.
 • Einde technische opleiding: maximaal 21 juli
 • Daarop volgt een specialisatiefase.
  • Let op, voor een aantal domeinen gaat deze specialisatiefase door op de Campus Saffraanberg.
Een doorsnee dag

Een doorsnee dag in het Departement Technische Vorming (DTV) waar de kandidaten-technici les volgen:

 • Wekken + Hygiëne + Karwei      0600-0650
 • Ontbijt                                                 0700-0730
 • Vlaggengroet                                    0740-0800
 • Lesperiodes (4 AM)                        0810-1200
 • Middagmaal                                      1200-1255
 • Lesperiodes (5 PM)                        1300-1740
 • Avondmaaltijd                                  1740-1810
 • Studie / Les                                       1900-2030
 • Vrije studie                                       2045-2200
 • Doven van de lichten                     2300

In bepaalde periodes, en indien voldoende punten op de testen, kan je een keer per week avondvergunning krijgen. Dit houdt in dat je de Campus mag verlaten tot 23:00.

Als technicus bij Defensie is een degelijke kennis van het Engels onontbeerlijk! Het is raadzaam om je niveau op te krikken voor je aan je opleiding begint. Kijk zeker. op http://hotpot.klascement.net/en.htm, deze projectsite biedt een ruime waaier aan verrijkende oefeningen: good luck!

Zoek je de leerstof van een bepaalde richting, check dan onze FAQ!
In functie van de latere specialisatie duurt de opleiding in de Campus Saffraanberg minimaal 5 maanden tot maximaal 11 maanden, tijdens dewelke je twee of meer modules volgt.
De kandidaten-onderofficier volgen in functie van hun specialiteit de eerste twee of drie modules.

De kandidaten-officier van het alle componenten, die het lange vormingstraject volgen, volgen alle modules. De vorming is beperkt tot de eerste twee modules voor de kandidaten-officier van het korte vormingstraject.

De opbouw van de basiskennis start met een reeks theorielessen. Snel staan er ook praktijklessen op het programma. Deze lessen kunnen doorgaan op de Campus Saffraanberg, maar ook tijdens korte of lange kampperiodes op een van de oefenterreinen (Brustem, Leopoldsburg, Elsenborn, Marche-en-Famenne en Aarlen). Tijdens elke module en bij elke afsluiting staan testen en examens ingepland.
Wil je de sprong wagen, check dan zeker de voorwaarden!
De jaarplanning
 • Start van de opleiding: midden oktober
 • Militaire initiatiefase (MIF) is de basis en daarin leer je de initiële algemene kennis en individuele vaardigheden die nodig zijn in het militaire milieu.
 • Vorming KADER zorgt dat je je verder ontwikkelt in je militaire, fysieke en professionele vaardigheden. De nadruk ligt vooral op het leren je verantwoordelijkheid op te nemen.
 • Tijdens de vorming SECTIE verdiep je de algemene kennis nog. Het bevelen van een sectie (7 à 10 personen) is een van de doelstellingen in deze module.
 • Vorming PELOTON is enkel voor de kandidaat-officieren die het lange traject volgen. Op het einde van de module moet de jonge kandidaat in staat zijn om een peloton (25 à 40 personen) te bevelen.
 • Einde opleiding binnen Campus Saffraanberg: ten laatste eind juli
 • Daaropvolgend komt de specialisatiefase.

Wil je weten welke lessen gegeven worden in elke fase? Klik hier!

Een doorsnee dag

Een doorsnee dag in het Departement Militaire Vorming (DMV) waar de niet-technische kandidaten les volgen:

 • Wekken + hygiëne + karwei       0600-0650
 • Ontbijt                                                 0650-0735
 • Vlaggengroet                                    0745-0800
 • Lesperiodes (5 AM)                       0810-1255
 • Middagmaal *                                  1300-1355
 • Lesperiodes (4 PM)                        1355-1740
 • Avondmaal                                        1800-1830
 • Studie / Les                                       1900-2030
 • Vrij (of studie of les)                      2030-2200
 • Doven van de lichten                     2300

Regelmatig staan er avondactiviteiten op het programma, het ritme van deze activiteiten wijzigt in functie van de module.

In bepaalde periodes, en indien voldoende punten op de testen, kan je een keer per week avondvergunning krijgen. Dit houdt in dat je de Campus mag verlaten tot 23:00.

Ik heb een bachelor- of master-diploma, wat nu?

Heb je nog geen bachelor of master, en wil je wel officier worden, dan kijk je best op de site van de Koninklijke Militaire School (www.rma.ac.be).

Bezit je een bachelor- of masterdiploma of gelijkwaardig, en voldoe je aan de voorwaarden voor de door jou gekozen functie, dan kan je starten aan de Campus Saffraanberg voor de vorming onderofficier of officier werving op diploma.

Met een master of een gelijkwaardig diploma of getuigschrift onder de arm, kan je je opleiding meteen starten als officier generalist (pelotonscommandant, …) of specialist (geneesheer, psycholoog, informaticus, jurist, …).
Met een bachelor of een gelijkwaardig diploma of getuigschrift kan je instappen voor de opleiding officier generalist (pelotonscommandant).

Met bepaalde bachelor-diploma’s kan je meteen instappen als onderofficier via werving op diploma (bv communicatie, techniek vliegtuigen, medisch steunpersoneel, …).

Afhankelijk van de functie waarvoor je aangeworven werd bij Defensie, zal je een militaire basisvorming krijgen: lang traject voor de officier generalist (9 maanden) of kort traject voor de officier specialist (5 maanden).

Aansluitend zal je, volgens de functie, ofwel aan de job beginnen ofwel naar een andere school gaan om je verder te professionaliseren.

In functie van de behoeftes van Defensie kunnen de opengestelde plaatsen wijzigen, check dus zeker www.mil.be/jobs om zeker te zijn welke functie voor jou geschikt is.

Voorbereidende Divisie op de Koninklijke Militaire School (VDKMS)

Voor je kan kiezen voor dit voorbereidend jaar, maak je eerst de keuze om deel te nemen aan de toelatingsexamens van de Koninklijke Militaire School (KMS) om de opleiding officier aan te vatten. Alle informatie betreffende die school kan je vinden op www.rma.ac.be.

Ben je niet geslaagd in de toegangsexamens van de KMS of ben je geslaagd, maar niet weerhouden om aan de opleiding te beginnen, dan ben je welkom in de Voorbereidende Divisie op de Koninklijke Militaire School (VDKMS), dat deel uitmaakt van het Departement Technische Vorming (DTV).

Aan welke voorwaarden je moet voldoen, kan je vinden in de FAQ.

De Voorbereidende Divisie op de KMS  bereidt burgers en militairen gedurende één schooljaar voor op de studies in de KMS; zowel voor de faculteit Sociale en Militaire Wetenschappen (SMW) als voor de Polytechnische faculteit (POL).

De VDKMS stoomt je in deze periode klaar om in de beste omstandigheden deel te nemen aan de toelatingswedstrijd tot de KMS en om je studies en militaire opleiding daar met succes te beëindigen. (in deze periode a.l.d. op één jaar).

Je ontvangt tijdens die periode in de VDKMS een soldij, een eindejaarspremie en vakantiegeld. Bovendien zijn je logement, maaltijden, uniform en alle studiekosten gratis. Je ouders behouden het recht op kinderbijslag.

Ben je reeds militair en start je aan je vorming aan de VDKMS, dan plaatsen we je in afgeleide affectatie. Er verandert niets aan je statuut of wedde en het jaar VDKMS telt mee voor bevorderingen.

Voortgezette vormingen

Binnen het Departement Voortgezette Vormingen (DVV) kan je als militair les volgen om jezelf te verdiepen in Engels, Nederlands, Frans, wiskunde of fysica of om een kans te maken op een bevordering.

Het Departement Voortgezette Vorming organiseert enerzijds vormingen voor de onderofficieren die wensen verder te gaan in hun loopbaan en, anderzijds, vormingen om de competenties van de personeelsleden in talen of onderwijs te ontwikkelen.

Wil je een van deze cursussen volgen, neem dan contact op met het secretariaat van DVV: KSOO-DVV-SRT@mil.be of +32 (0) 2 441 34 84.

Het Belgian Defence Language Centre (BDLC) voorziet taalcursussen Engels, Nederlands en Frans voor alle medewerkers van Defensie.
Lees meer

In uitzonderlijk geval nemen ook andere cursisten deel aan de cursussen (bv. militairen van andere NAVO-landen).

Het BDLC organiseert de niveautesten en taalcursussen Engels tot en met het niveau Standardised Language Profile 2 (SLP 2) en dit volgens de NAVO-onderrichting STANDARDIZATION AGREEMENT Nr 6001 (STANAG 6001). Daarnaast organiseert BDLC de niveautesten en taalcursussen in de tweede taal (Nederlands en Frans) tot niveau 2 conform het Europees referentiekader. Niveautesten of taalcursussen van de derde landstaal (Duits) worden niet meer georganiseerd.

De mogelijkheid bestaat ook om lessen wiskunde, eerste en tweede landstaal opt afstand te volgen (COURCO). Dat betekent dat je een of meerdere contactdagen per maand hebt, waarop theorie wordt herzien en specifieke oefeningen worden gegeven. Dit is ook het moment om je individuele leerstofproblemen voor te leggen aan de leraar. Tussen de contactdagen maken de kandidaten oefeningen en sturen deze door naar de leraar die ze verbeterd terugstuurt.

Indien je een hoger taalniveau nodig hebt voor de uitvoering van je functie, dan kan je nog terecht in het Centrum voor Taalonderwijs in de Koninklijke Militaire School.

Het project JISM staat in voor het vormen van de militairen die in de toekomst les zullen geven. J staat voor Junior en bevat de basis van …
Lees meer
… het Departement Militaire Vorming (DMV) volgen deze module in hun basisopleiding. Het doel is dat de jonge onderofficier leerstof kan overbrengen aan zijn team vrijwilligers. Instructor (I) is het volgende niveau en zorgt voor een verdieping in de materie. Deze module is automatisch voorzien in de cursus Gemeenschappelijke Vorming KeurOnderOfficier (GVKOO), maar kan ook apart gevolgd worden. Met het brevet Instructor kan je lesgeven in een van de scholen van Defensie. Met Senior (S) op zak heb je nog meer kennis over klasmanangement, hoe omgaan met bepaalde situaties,… Het is zeker een meerwaarde als je voor de klas staat! De laatste vervolmakingsmodule is de Master (M). Deze is vooral gericht op mensen die werken in de cel methodologie.
DVV voorziet ook in twee modules die belangrijk zijn in de doorgroeimogelijkheden van de onderofficieren, namelijk …
Lees meer
… Gemeenschappelijke Vorming HoofdOnderOfficier (GVHOO) en de Gemeenschappelijke Vorming KeurOnderOfficier (GVKOO).

Na het slagen in de GVKOO (bestaande uit leadershipmodules, reglementen en de cursus Instructor) en de eventuele specialiatiemodules, die gelinkt zijn aan je profiel, zal je bevorderen tot de graad van eerste sergeant-majoor.

De GVHOO bestaat uit een deel algemene vakken, een deel briefings over Defensie, een schriftelijk en mondeling examen. Slagen op deze vorming opent de mogelijkheid om je bevorderingsdossier in te dienen. Een comité zal beslissen of je bevordert tot de graad van adjudant-chef.

Ben je er klaar voor?

Informatiecentrum

In het informatiecentrum in jouw buurt kan je terecht met al je vragen.