'; echo ""; } ?>

De Campus Saffraanberg

Mission Statement

Onze visie

Competente medewerkers vormen om Defensie in staat te stellen haar opdrachten uit te voeren.

Wie zijn wij?

Wij zijn “Het huis van Vertrouwen” van de onderofficieren van Defensie en willen als referentie erkend worden in de door ons verstrekte opleidingen. Daartoe beschikken het commando en zijn staf over vier vormingsdepartementen en één steundepartement.

Het Departement Militaire Vorming zorgt voor de militaire basisvorming van de:

 • Kandidaat onderofficieren van de normale en bijzondere werving, en van de sociale promotie;
 • Kandidaat officieren van de bijzondere werving en de sociale promotie.

Het Departement Schoolse Vorming herbergt:

 • De VDKMS (Voorbereidende Divisie tot de Koninklijke Militaire School) die de schoolse opleiding verzorgt voor de kandidaten KMS;

 • Het BDLC (Belgian Defence Language Center) belast met de vorming operationeel Engels en de beide landstalen;
 • De cursus CourCo die, d.m.v. blended-learning, een voorbereiding biedt op de examens voor sociale promotie en alle overgangen van de militairen.

Het Departement Technische Vorming verzekert:

 • De algemene technische opleiding voor de kandidaten OOffr technicus;
 • De gespecialiseerde professionele vorming voor de kandidaten technici vliegtuigen en helikopters van de Luchtcomponent;
 • De voortgezette professionele vorming voor de technici vliegtuigen en helikopters van de Luchtcomponent;
 • De algemene technische vorming voor de vrijwilligers hulp-mecaniciens vliegtuigen en helikopters;
 • De gespecialiseerde vorming van de officieren technici van de Luchtcomponent;
 • Complementaire vormingen ten voordele van alle personeelsleden van Defensie.

Het Departement Steun

staat ten dienste van de vier vormingsdepartementen en levert de real life support in coördinatie met de territoriale diensten van Defensie.

Het Departement Voortgezette Vorming verstrekt de:

 • Algemene voortgezette vorming van de keur- en hoofdonderofficieren van Defensie;
 • Verschillende vormingsniveaus van de instructeurs bij Defensie.

Wij willen

Doelgerichte vormingen verstrekken in overeenkomst met de militaire en burgerlijke normen en richtlijnen met als doel de kandidaten en kaderleden voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan en functies.

De selectie, vorming en begeleiding van het vormend kader verzekeren door hen de waarden van onze organisatie te leren.

De meest gunstige omstandigheden creëren voor een efficiënte stimulerende leer- en werkomgeving op onze gastvrije en open campus.

Ons continu verbeteren en aanpassen aan realiteiten en veranderingen door procesgericht te denken volgens het principe “plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen” (Plan-Do-Check-Adjust).

In al onze denkprocessen de diversiteit integreren.

De campus openstellen voor een constructieve samenwerking met andere militaire instellingen in binnen- en buitenland.

De campus openstellen voor een constructieve samenwerking met de burgerlijke overheden, burgerscholen en burgerlijke instellingen.

Duurzame ontwikkeling in onze projecten en investeringen integreren met respect voor milieuwetgeving en fysieke veiligheid.

Onze waarden

Wij laten ons leiden door alle waarden die Defensie onderschrijft en hebben speciale aandacht voor verantwoordelijkheidszin, respect, toewijding, competentie, zelfdiscipline en beroepsfierheid.

Wij hechten in het bijzonder veel aandacht aan de voorbeeldfunctie die we voorleven voor onze kandidaten, stagiairs en medewerkers.

Onze betrokkenheid komt tot uiting door onze identificatie met de school en het leveren van extra inspanningen om haar doelstellingen te bereiken.

Onze leuze

DISCIMUS AD SERVIENDUM = WIJ LEREN OM TE DIENEN

Het personeel van de Koninklijke School voor Onderofficieren
le 04 Jul 2016