'; echo ""; } ?>

De Campus Saffraanberg

Partners

De Campus Saffraanberg werkt samen met een hele reeks partners in haar dagelijkse werking.

Zoek je nog informatie over Defensie in het algemeen, of heb je vragen over de werving, de opleiding van de officieren of vrijwillligers, … dan kan je op onderstaande websites terecht:

Voor een aantal activiteiten werken we nauw samen met volgende diensten:

Daarnaast draagt de school een warm hart toe aan een aantal goede doelen.
Hiervoor organiseert ze jaarlijks een aantal activiteiten, waarvan de opbrengst geschonken wordt aan deze sociale partners, die zich allen inzetten voor mensen met een beperking:

“COVIDA”

COVIDA staat voor zorg en ondersteuning aan gehandicapten. Zowel zeer jonge kinderen als volwassenen kunnen er terecht. Elke vorm van opvang is optimaal aangepast aan een specifieke behoefte. Het dienstencentrum is een v.z.w. bestaande uit 5 units (Maaseik (3), Bree, en Hasselt) die in autonome gebondenheid werken.

Het Roer, gelegen te Hasselt, is een instelling die opvang biedt aan personen met een verstandelijke handicap. Voor volwassenen is er een dagcentrum en een tehuis waar men “beschermd” kan wonen. Voor de vóór- en naschoolse opvang van kinderen uit het buitengewoon onderwijs is er “Ons Kind”. Ook tijdens de schoolvakantieperiodes voorzien ze opvang.

Dienstencentrum “Sint-Gerardus”

Sint-Gerardus staat in voor opvoeding en onderwijs van kleuters en leerlingen met een motorische- of meervoudige handicap. Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar kunnen de kinderen ingeschreven worden in het ijzonder Kleuteronderwijs (BKO) om een evenwichtige ontwikkeling, rekening houdend met de beperktheden en mogelijkheden van ieder kind, op gang te brengen. In het lager onderwijs kunnen de leerlingen onderwijs volgen tot 14 jaar. Het dienstencentrum is gelegen te Diepenbeek.

Het dagcentrum “Jean Théwis”

Het SAJA Jean Théwis is een dagopvang voor volwassenen met een handicap. We verwelkomen dagelijks 19 personen in een groene omgeving in het dorpje Geer (niet ver van Waremme). Onze belangrijkste doelen zijn zelfstandigheid, welzijn en sociale interactie. Deze concepten worden dagelijks bevorderd door middel van tientallen verschillende activiteiten. Het SAJA “Jean Théwis” is een instelling met een artistieke, ambachtelijke en theatrale oriëntatie. Daarom bieden we verschillende activiteiten aan die plekken van welzijn, plezier en creativiteit moeten zijn en deelnemers in staat moeten stellen hun emoties, gevoelens en ervaringen tot uiting te brengen, met als doel:

  • Persoonlijke en collectieve ontwikkeling;
  • Waardering door creatieve vrijheid en esthetische prestaties. 

Dit alles rekening houdend met de vaardigheden, capaciteiten en persoonlijkheid van elk individu.