'; echo ""; } ?>

Woord van de Commandant

Geachte genodigden,

Dames en heren,

 Ik heet u van harte welkom op de plechtigheid ter gelegenheid van de erkenning van de nieuwe promotie Onderofficieren. De pelotons die voor u staan opgesteld zijn niet alleen samengesteld uit kandidaten niet-techniekers en techniekers, maar ook uit leerlingen van de Voorbereidende Divisie op de Koninklijke Militaire School. Deze indrukwekkende ontplooiing van troepen getuigt ervan dat Defensie een aantrekkelijke werkgever blijft en dat ze goede perspectieven biedt aan haar personeel. De forse stijging van het aantal kandidaten stelt onze school zeker voor enkele uitdagingen, maar het personeel van het “Huis van vertrouwen van de Onderofficier” doet er alles aan om de haar toevertrouwde kandidaten in het kader van hun basisvorming, de kwaliteitsvolle militaire, karakteriële, fysieke en academische vorming te laten ontwikkelen. Tegelijkertijd vergeten we ook onze andere opdrachten niet: de technische vorming, de voortgezette vorming van de Onderofficieren, de voorbereiding van de leerlingen van de Voorbereidende Divisie Kader en het organiseren van specifieke cursussen. De KSOO krijgt daarbij veel steun van de Defensiestaf en de Componenten en daar zijn we hen zeer dankbaar voor.

De nieuwe promotie onderofficieren draagt de naam van
Meester Fien TÉBLICK, een uitmuntende militair. Graag heet ik haar familie van harte welkom en druk de hoop uit dat de waarden die Meester Fien TÉBLICK dagelijks toonde, een inspiratie mogen zijn voor de toekomstige kaderleden.

 De plechtigheid van vandaag vindt plaats twee maanden na de inlijving van de kandidaten. De weg is nog lang en de uitdagingen talrijk, maar ik ben ervan overtuigd dat de kandidaten die hier voor u staan, de vorming aankunnen en over afzienbare tijd de jonge chefs zullen zijn die Defensie nodig heeft.

 Last but not least wil ik ook onze instructeurs in de schijnwerpers plaatsen, de echte ruggengraat van deze school, die dag na dag,  investeren in het ontwikkelen van de competenties van de kandidaten en hen de weg wijzen door hen tot voorbeeld te zijn. Ik wil hierbij het gehele permanente kader niet vergeten: zonder hen zou het onmogelijk zijn om onze opdracht tot een goed einde te brengen.

 Ik dank u voor uw aanwezigheid en wens u allen een aangename plechtigheid. 

 

Kolonel SBH Mario ENGELS,

Commandant KSOO

Discimus ad serviendum

Programma:

Deze militaire plechtigheid, georganiseerd naar aanleiding van de Erkenning van de promotie 2023/2 van de Koninklijke School voor Onderofficieren, wordt opgeluisterd door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen.

 • Opstelling van de troepen

  ****

  Inplaatsstelling van het embleem van KSOO

  ****

  Ontvangst van de voorzitter van de plechtigheid, gevolgd door de schouwing

  ****

  Voorstelling van de nieuwe Promotie 2023/2

  ****

  Toespraak door de Commandant van de Koninklijke School voor Onderofficieren en de Burgemeester

  ****

  Voorstelling van het embleem van de Koninklijke School voor Onderofficieren

  ****

  Plechtigheid van het meterschap

  ****

  Belgisch Volkslied

  ****

  Défilé

CURRICULUM VITAE
Meester Fien TEBLICK

Aangeworven als Onderofficier kok bij de Marine begon Meester Fien TEBLICK haar loopbaan bij de Koninklijke School voor Onderofficieren op 07 oktober 2013. Na vele jaren bij de scouts, een aantal jeugdstages bij Defensie en een eerder begonnen studie in de burgerij, vond zij uiteindelijk haar plaats bij Defensie.

Na haar vorming nam zij deel aan verschillende opdrachten, eerst aan boord van het patrouilleschip de Stern en daarna aan boord van het schoolschip de Zenobe Gramme. Terug aan wal heroriënteerde ze zich en ging ze naar de 15de Wing.

Steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen ruilde ze de keuken in voor opleiding en vorming. Ze keerde terug naar de KSOO maar ditmaal als kaderlid.

Als instructeur was ze streng maar rechtvaardig, altijd beschikbaar voor de kandidaten. Zij steunde hen in moeilijke momenten en pushte hen tot ze slaagden. Haar deur stond altijd open en zij was als het ware de moeder van het peloton. Ze stond heel dicht bij de mensen, zowel bij haar kandidaten als bij haar collega’s. Haar goede humeur was legendarisch en werkte aanstekelijk. Fien was een echte verbinder en ze wou een hecht team dat graag samenwerkt.

  Altijd gewapend met haar glimlach was Meester Fien TEBLICK bijzonder professioneel, gewetensvol. Zij liet een onuitwisbare indruk na op veel van haar collega’s. Voor haar waren er geen problemen, enkel oplossingen.

Haar loopbaan lang was Fien een inspirerende persoon voor vele collega’s. Altijd van goede wil en bereid om te vertrouwen op de kwaliteiten van de collega’s. Zelfs zwanger weigerde ze te stoppen met werken en liet ze zelfs een gevechtsbroek omvormen tot zwangerschapsbroek om op het oefenterrein te kunnen blijven.

Vastberaden en moedig had zij slechts één devies: “Dromen, durven, doen”.

Fien is in tragische omstandigheden overleden op 20 januari 2021. Ze heeft een diepe indruk nagelaten en zal worden herinnerd als een voorbeeldig Onderofficier en een toonbeeld van professionalisme.

Heraldiek van het kenteken

De Koninklijke School voor Onderofficieren heeft een kenteken dat tevens als borstkenteken gedragen wordt. Dit kenteken staat, net zoals het mutskenteken, vol symboliek.

In het hart van het kenteken staat een klimmende leeuw naar rechts, goudkleurig, getongd en geklauwd in sabel.

Het kenteken bevat ook de vier symbolen in goud die de componenten van Defensie voorstellen, nl. een blank zwaard voor de Landcomponent, een half anker (rechts) voor de Marinecomponent, een vleugel (links) voor de Luchtcomponent en een slang gedraaid rond het blad voor de Medische Component.

Het geheel is gedragen door een zilveren ring, symbool voor de onderofficieren, gelauwerd langs links en met vruchtdragende eikenkrans langs rechts.

Op het hoofdpunt van het kenteken staat de Belgische Koningskroon, rustend op een schild van keel (rood – symbool voor moed en opoffering).

Onderaan het kenteken, in sabel (zwart), op een koord van zilver staat de spreuk “Discimus ad serviendum” (Wij leren om te dienen).

Om de beschrijving te begrijpen, moet men zich denkbeeldig achter het wapenschild plaatsen. De uitleg wordt dus als het ware gegeven door de drager van het schild.

 

Meer informatie

info@saffraanberg.be
02/44 13369