'; echo ""; } ?>

Woord van de Commandant

 Geachte gasten,

In naam van het personeel en de leerlingen van de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) heet ik u van harte welkom op deze plechtigheid ter gelegenheid van mijn bevelsovergave.

Na drie jaar aan het hoofd van het zenuwcentrum van de vorming van de Onderofficieren, die de ruggengraat van Defensie vormen, komt mijn commandoperiode tot een einde en vandaag vieren we de komst van Kolonel SBH Mario ENGELS als achtste commandant van de KSOO.

Ik ben de afgelopen jaren met veel uitdagingen geconfronteerd geweest, maar dankzij het engagement van zowel het KSOO-personeel als vele anderen binnen Defensie hebben we veel van deze obstakels succesvol overwonnen.

Ik wil mijn dankbaarheid betuigen aan het personeel en de leerlingen van de KSOO voor hun toewijding, veerkracht en doorzettingsvermogen. Hun zin voor uitmuntendheid heeft van onze school een uitzonderlijke leeromgeving gemaakt, waar toekomstige leiders worden gevormd.

Ik ben vereerd om Kolonel SBH Mario ENGELS te verwelkomen als toekomstige Commandant. Ik ben ervan overtuigd dat hij zijn visie, leiderschap en ervaring zal
gebruiken om de KSOO naar een nog hoger niveau te tillen. Ik wens hem alle succes in zijn nieuwe verantwoordelijkheden.

In naam van alle personeelsleden van de KSOO wil ik u hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid en steun. Samen hebben we veel bereikt en we zullen op deze weg doorgaan.

Discimus ad serviendum

Programma:

Deze militaire plechtigheid, georganiseerd naar aanleiding van de bevelsoverdracht van het commando van de Koninklijke School voor Onderofficieren, wordt voorgezeten door de VCHOD en wordt opgeluisterd door de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht.

  • Opstelling van de troepen
  • Inplaatsstelling van het embleem van KSOO
  • Ontvangst van de VCHOD, voorzitter van de plechtigheid, gevolgd door de schouwing
  • Toespraak van de korpscommandant
  • Brevetuitreiking
  • Investituur van de nieuwe korpscommandant
  • Toespraak van HRC

CURRICULUM VITAE
KOLONEL SBH MARIO ENGELS

Kolonel Stafbrevethouder Mario ENGELS is geboren te WETTEREN op 03 maart 1973. In 1988 begint hij zijn militaire academische vorming in de Koninklijke Cadettenschool te Laken om vervolgens in 1991 de Koninklijke Militaire School te vervoegen bij de 131ste promotie Alle Wapens. In 1995 volgt hij de vorming tot cavalerieofficier in de Pantsercavalerieschool te Leopoldsburg.

Na zijn professionele vorming start hij zijn loopbaan bij het 1 Regiment Jagers te Paard te LEOPOLDSBURG, waar hij achtereenvolgens de functies van Pelotonscommandant Recce, Tweede Commandant Eskadron en Eskadronscommandant uitoefent. Gedurende deze periode neemt hij deel aan de zending BELUKOS 3 als Pelotonscommandant en aan een zending ISAF als Compagniecommandant Force Protection.

Na het volgen van de Cursus Kandidaat Hoofdofficier vervoegt Kapitein ENGELS in 2007 als onderrichter Recce/ISTAR het Detachement Mediane Tactiek van het Competentiecentrum Land. In die hoedanigheid zal hij eveneens meewerken aan de integratie van de Pandur in de Recce eenheden. Vanaf 2009 wordt hij aangeduid als militair assistent bij de Commandant van de Landcomponent.

In 2012 behaalt Majoor ENGELS het brevet Stafbrevethouder met de 126ste Promotie waarna hij het Kabinet van de Minister van Defensie vervoegt, waar hij tot 2014 als attaché operaties fungeert om er aansluitend de functie van militair assistent bij de Minister van Defensie op te nemen tot eind 2018.

Van mei 2019 tot juni 2022 beveelt Luitenant-kolonel Stafbrevethouder Mario ENGELS het bataljon Officier-Leerlingen van de Koninklijke Militaire School. Aansluitend wordt hij gedurende 6 maanden tewerkgesteld als operationeel planner binnen de “Coalition Strategy and Planning Group – Operation Inherent Resolve” in TAMPA (USA). Op 26 december 2022 wordt hij tot de graad van Kolonel bevorderd. Van februari tot juli 2023 volgt hij de Senior Course aan het NATO Defence College te ROME.

Hij is getrouwd met Siska VANDERBEKEN en samen hebben zij drie kinderen : Evelien, Stan en Marie.

Heraldiek van het kenteken

De Koninklijke School voor Onderofficieren heeft een kenteken dat tevens als borstkenteken gedragen wordt. Dit kenteken staat, net zoals het mutskenteken, vol symboliek.

In het hart van het kenteken staat een klimmende leeuw naar rechts, goudkleurig, getongd en geklauwd in sabel.

Het kenteken bevat ook de vier symbolen in goud die de componenten van Defensie voorstellen, nl. een blank zwaard voor de Landcomponent, een half anker (rechts) voor de Marinecomponent, een vleugel (links) voor de Luchtcomponent en een slang gedraaid rond het blad voor de Medische Component.

Het geheel is gedragen door een zilveren ring, symbool voor de onderofficieren, gelauwerd langs links en met vruchtdragende eikenkrans langs rechts.

Op het hoofdpunt van het kenteken staat de Belgische Koningskroon, rustend op een schild van keel (rood – symbool voor moed en opoffering).

Onderaan het kenteken, in sabel (zwart), op een koord van zilver staat de spreuk “Discimus ad serviendum” (Wij leren om te dienen).

Om de beschrijving te begrijpen, moet men zich denkbeeldig achter het wapenschild plaatsen. De uitleg wordt dus als het ware gegeven door de drager van het schild.

 

Meer informatie

info@saffraanberg.be
02/44 13369