'; echo ""; } ?>

Woord van de Commandant

Geachte genodigden,

Dames en heren,

Ik heet u van harte welkom op de plechtigheid ter gelegenheid van de erkenning van de nieuwe promotie Onderofficieren. De pelotons die voor u staan opgesteld zijn niet alleen samengesteld uit kandidaten niet-techniekers en techniekers, maar ook uit leerlingen van de Voorbereidende Divisie op de Koninklijke Militaire School. Deze indrukwekkende ontplooiing van troepen getuigt ervan dat Defensie een aantrekkelijke werkgever blijft en dat ze goede perspectieven biedt aan haar personeel. De forse stijging van het aantal kandidaten stelt onze school zeker voor enkele uitdagingen, maar het personeel van het “Huis van vertrouwen van de Onderofficier” doet er alles aan om de haar toevertrouwde kandidaten in het kader van hun basisvorming, de kwaliteitsvolle militaire, karakteriële, fysieke en academische vorming te laten ontwikkelen. Tegelijkertijd vergeten we ook onze andere opdrachten niet: de technische vorming, de voortgezette vorming van de Onderofficieren, de voorbereiding van de leerlingen van de Voorbereidende Divisie Kader en het organiseren van specifieke cursussen. De KSOO krijgt daarbij veel steun van de Defensiestaf en de Componenten en daar zijn we hen zeer dankbaar voor.

De nieuwe promotie onderofficieren draagt de naam van Eerste sergeant-chef Jean Weijts, een uitmuntende militair. Graag heet ik zijn familie van harte welkom en druk de hoop uit dat de waarden die Eerste sergeant-chef Jean Weijts dagelijks toonde, een inspiratie mogen zijn voor de toekomstige kaderleden.

De plechtigheid van vandaag vindt plaats twee maanden na de inlijving van de kandidaten. De weg is nog lang en de uitdagingen talrijk, maar ik ben ervan overtuigd dat de kandidaten die hier voor u staan, de vorming aankunnen en over afzienbare tijd de jonge chefs zullen zijn die Defensie nodig heeft.

Last but not least wil ik ook onze instructeurs in de schijnwerpers plaatsen, de echte ruggengraat van deze school, die dag na dag, investeren in het ontwikkelen van de competenties van de kandidaten en hen de weg wijzen door hen tot voorbeeld te zijn. Ik wil hierbij het gehele permanente kader niet vergeten: zonder hen zou het onmogelijk zijn om onze opdracht tot een goed einde te brengen.

Ik dank u voor uw aanwezigheid en wens u allen een aangename plechtigheid.

 

Kolonel SBH Mario ENGELS,

Commandant KSOO

Discimus ad serviendum

Programma:

 

Opstelling van de troepen

****

Inplaatsstelling van het embleem van KSOO

****

Ontvangst van de voorzitter van de plechtigheid, gevolgd door de schouwing

****

Voorstelling van de nieuwe Promotie 2024/1

****

Toespraak door de Commandant van de Koninklijke School voor Onderofficieren

****

Voorstelling van het embleem van de Koninklijke School voor Onderofficieren

****

Plechtigheid van het Peterschap
****

Belgisch Volkslied

****

Défilé

CURRICULUM VITAE

Het leven van 1ste Sergeant-chef Jean WEIJTS werd gekenmerkt door veerkracht, kameraadschap en een niet aflatende toewijding. Geboren op 10 april 1960 in een kroostrijk gezin, leerde hij al snel hoe belangrijk het is om voor elkaar te zorgen, vooral nadat hij op jonge leeftijd zijn ouders verloor. Als derde oudste van acht broers en zussen werd Jean een steunpilaar, waarbij zijn optimisme en goedmoedige karakter als baken van hoop dienden tijdens een donkere periode voor het gezin. Op 18-jarige leeftijd in 1979, sloot Jean zich aan bij de verkenners in Soest, in Duitsland, waar hij zijn passie ontdekte voor het dienen van zijn land. In die tijd ontmoette hij Marion, de liefde van zijn leven, die later zijn vrouw zou worden. Samen brachten ze een dochter Carolina groot.

Gedurende zijn militaire carrière viel Jean op door zijn energieke karakter. Hij was altijd opgewekt en bleef steeds met beide voeten op de grond. Hij liet nooit een uitdaging links liggen en hij vond een uitlaatklep in het lopen wanneer frustraties hem te veel dreigden te worden. Jeans liefde voor sport, en vooral hardlopen, was legendarisch. Hij dreef zichzelf tot het uiterste en streefde er altijd naar de beste te zijn, of het nu ging om het winnen van de Bataljonscross of het aanpakken van marathons. Hij had ook zes buitenlandse missies achter de rug in ex-Joegoslavië, Kosovo, Afghanistan en Libanon waar hij erkend werd voor zijn discipline, inzet, bereidwilligheid, optimisme en stressbestendigheid. Zijn deelname aan die talrijke zendingen leverde hem een doos vol medailles opleverde. Desondanks bleef hij een zeer bescheiden persoon.

Naast zijn militaire taken wijdde Jean zich in zijn vrije tijd aan het coachen van atletiek- en voetbalploegen, waarbij hij evenals op de kazerne mensen aanspoorde om het beste uit zichzelf te halen. Zijn collega’s beschreven hem als de loper met de snor, die graag onder mensen was. Maar hoe onverzettelijke Jean ook was, toch sloeg het noodlot op 01 augustus 2011 toe. Tijdens het trainen voor een marathon stierf hij op 51-jarige leeftijd ten gevolge van een hartritmestoornis. De mensen die hem kenden, herinneren zich 1ste Sergeant-chef Jean WEIJTS als een loyale vriend, een behulpzame en goedlachse collega, een gepassioneerde atleet en een voorbeeldig Onderofficier.

Heraldiek van het kenteken

De Koninklijke School voor Onderofficieren heeft een kenteken dat tevens als borstkenteken gedragen wordt. Dit kenteken staat, net zoals het mutskenteken, vol symboliek.

In het hart van het kenteken staat een klimmende leeuw naar rechts, goudkleurig, getongd en geklauwd in sabel.

Het kenteken bevat ook de vier symbolen in goud die de componenten van Defensie voorstellen, nl. een blank zwaard voor de Landcomponent, een half anker (rechts) voor de Marinecomponent, een vleugel (links) voor de Luchtcomponent en een slang gedraaid rond het blad voor de Medische Component.

Het geheel is gedragen door een zilveren ring, symbool voor de onderofficieren, gelauwerd langs links en met vruchtdragende eikenkrans langs rechts.

Op het hoofdpunt van het kenteken staat de Belgische Koningskroon, rustend op een schild van keel (rood – symbool voor moed en opoffering).

Onderaan het kenteken, in sabel (zwart), op een koord van zilver staat de spreuk “Discimus ad serviendum” (Wij leren om te dienen).

Om de beschrijving te begrijpen, moet men zich denkbeeldig achter het wapenschild plaatsen. De uitleg wordt dus als het ware gegeven door de drager van het schild.

 

Meer informatie

info@saffraanberg.be
02/44 13369