Onze vormingen – KSOO

Voortgezette vormingen

Binnen het Departement Voortgezette Vormingen (DVV) kan je als militair les volgen om jezelf te verdiepen in Engels, Nederlands, Frans of om een kans te maken op een bevordering.

Het Departement Voortgezette Vorming organiseert enerzijds vormingen voor de onderofficieren die wensen verder te gaan in hun loopbaan en, anderzijds, vormingen om de competenties van de personeelsleden in talen of onderwijs te ontwikkelen.

Wil je een van deze cursussen volgen, neem dan contact op met het secretariaat van DVV: KSOO-DVV-SRT@mil.be of +32 (0) 2 441 34 84.

Het Belgian Defence Language Centre (BDLC) voorziet taalcursussen Engels, en in beperkte mate lessen Nederlands en Frans voor alle medewerkers van Defensie.

Lees meer

Het BDLC organiseert de niveautesten en taalcursussen Engels tot en met het niveau Standardised Language Profile 2 (SLP 2) en dit volgens de NAVO-onderrichting STANDARDIZATION AGREEMENT Nr 6001 (STANAG 6001). In uitzonderlijk geval nemen ook andere cursisten deel aan de cursussen (bv. militairen van andere NAVO-landen).
Niveautesten of taalcursussen van de drie landstalen worden niet meer georganiseerd.

De mogelijkheid bestaat wel om lessen eerste en tweede landstaal op afstand te volgen en dit als voorbereiding op een taalexamen, zoals bijvoorbeeld het tweetaligheidsexamen voor onderofficieren of vrijwilligers, of het examen eerste en tweede landstaal in het kader van een sociale promotie. Deze lessen worden georganiseerd door de dienst COURCO (= Cours par Correspondance), en het gaat om blended learning. Dat betekent dat men een schooljaar lang opdrachten uitvoert op het platform BelADL in combinatie met een of meerdere contactdagen per maand in Saffraanberg , waarop theorie wordt herzien en specifieke oefeningen worden gegeven. Dit is ook het moment om je individuele leerstofproblemen voor te leggen aan de leraar.

Het project JISM staat in voor het vormen van de militairen die in de toekomst les zullen geven. J staat voor Junior en bevat de basis van …
Lees meer

… het Departement Militaire Vorming (DMV) volgen deze module in hun basisopleiding. Het doel is dat de jonge onderofficier leerstof kan overbrengen aan zijn team vrijwilligers. Instructor (I) is het volgende niveau en zorgt voor een verdieping in de materie.  Met het brevet Instructor kan je lesgeven in een van de scholen van Defensie. Met Senior (S) op zak heb je nog meer kennis over klasmanangement, hoe omgaan met bepaalde situaties,… Het is zeker een meerwaarde als je voor de klas staat! De laatste vervolmakingsmodule is de Master (M). Deze is vooral gericht op mensen die werken in de cel methodologie.

DVV voorziet ook in twee modules die belangrijk zijn in de doorgroeimogelijkheden van de onderofficieren, namelijk …
Lees meer

… Gemeenschappelijke Vorming HoofdOnderOfficier (GVHOO) en de Gemeenschappelijke Vorming KeurOnderOfficier (GVKOO).

Na het slagen in de GVKOO (bestaande uit leadershipmodules, en reglementen) en de eventuele specialiatiemodules, die gelinkt zijn aan je profiel, zal je bevorderen tot de graad van eerste sergeant-majoor.

De GVHOO bestaat uit een deel algemene vakken, een deel briefings over Defensie, een schriftelijk en mondeling examen. Slagen op deze vorming opent de mogelijkheid om je bevorderingsdossier in te dienen. Een comité zal beslissen of je bevordert tot de graad van adjudant-chef.

Infocentrum

In het informatiecentrum in jouw buurt kan je terecht met al je vragen.

Defensie rekruteert onderofficieren

Of je nu technisch talent hebt, een passie voor outdoor of gewoon goed bent in het werken met mensen...
Als onderofficier bij Defensie heb je een stabiele job met uitdagingen en doorgroeimogelijkheden.

Defensie rekruteert onderofficieren

Of je nu een technisch talent hebt, een passie voor outdoor hebt of gewoon goed bent in het werken met mensen...
Als onderofficier bij Defensie heb je een stabiele job, met uitdagingen en doorgroeimogelijkheden.

Alle jobs & vacatures